Pisani zahtjev za umanjenje satnice u školama učitelja s 30 godina staža

Učitelj je dužan do 15. srpnja tekuće školske godine dostaviti ravnatelju pisanu obavijest o namjeri korištenja prava na umanjenje sati rada u narednoj školskoj godini.
Hoće li javni službenici dobiti regres u 2019. godini?

Javni i državni službenici imaju pravo na regres za 2019. godinu

Regres se isplaćuje jednokratno do 15. srpnja tekuće godine za sve one koji koriste godišnji odmor preko ljeta, a zaposlenicima koji se kasnije zaposle, ili zbog duljeg bolovanja, korištenja rodiljnog, roditeljskog dopusta i sl. nisu u to vrijeme na poslu, regres se isplaćuje najkasnije 7 dana prije početka korištenja godišnjeg odmora.

Pitanje prijevoza učitelja i dalje bez rješenja!

Vlada je spremna priznati ono što je potpisano, tj. pravo na 1 kunu po kilometru, u slučaju izostanka organiziranog javnog prijevoz koji omogućava redovit dolazak na posao i odlazak s posla, ako sindikati pristanu da se 1 kn/km isplaćuje u bruto, a ne u neto iznosu.

Što su učitelji dobili u novim kolektivnim ugovorima? NIŠTA! Jer su sindikati to i...

Tri prosvjetna sindikata parafirala su kolektivne ugovore za zaposlenike u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama kojima se zadržavaju postojeća prava, a njihovo se potpisivanje očekuje ovaj tjedan, nakon što ih prihvati Vlada i članovi sindikata na referendumima.

Konstituirano zajedničko Povjerenstvo za tumačenje TKU-a! Gdje i kako slati upit za tumačenje.

Upiti za tumačenje zaprimaju se na adresi Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb odnosno na e-mail adresu: [email protected]
Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama 2017

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama 2017

Ugovorena osnovica plaće u visini od 5421,54 kune s primjenom od 1. studenoga i naknada za prijevoz, koja je povećana s 0,75 kuna na jednu kunu po prijeđenom kilometru za djelatnike koji nemaju mogućnost korištenja javnog prijevoza.

Recent Posts