Pravilnik o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima

Pravilnik o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama...

Na temelju članka 116. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj: 87/08, 86/09, 92/10,...
Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I razred srednje škole

Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje...

Na temelju članka 22., stavka 8. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 87/2008., 86/2009., 92/2010., 105/2010., 90/2011.,...

Pisani zahtjev za umanjenje satnice u školama učitelja s 30 godina staža

Učitelj je dužan do 15. srpnja tekuće školske godine dostaviti ravnatelju pisanu obavijest o namjeri korištenja prava na umanjenje sati rada u narednoj školskoj godini.
Hoće li javni službenici dobiti regres u 2019. godini?

Javni i državni službenici imaju pravo na regres za 2019. godinu

Regres se isplaćuje jednokratno do 15. srpnja tekuće godine za sve one koji koriste godišnji odmor preko ljeta, a zaposlenicima koji se kasnije zaposle, ili zbog duljeg bolovanja, korištenja rodiljnog, roditeljskog dopusta i sl. nisu u to vrijeme na poslu, regres se isplaćuje najkasnije 7 dana prije početka korištenja godišnjeg odmora.

Pitanje prijevoza učitelja i dalje bez rješenja!

Vlada je spremna priznati ono što je potpisano, tj. pravo na 1 kunu po kilometru, u slučaju izostanka organiziranog javnog prijevoz koji omogućava redovit dolazak na posao i odlazak s posla, ako sindikati pristanu da se 1 kn/km isplaćuje u bruto, a ne u neto iznosu.

Što su učitelji dobili u novim kolektivnim ugovorima? NIŠTA! Jer su sindikati to i...

Tri prosvjetna sindikata parafirala su kolektivne ugovore za zaposlenike u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama kojima se zadržavaju postojeća prava, a njihovo se potpisivanje očekuje ovaj tjedan, nakon što ih prihvati Vlada i članovi sindikata na referendumima.

Recent Posts