Kategorije: Upis u srednje škole 2018/2019 godineZakoni i pravilnici i sve vezano uz obrazovanje 2016/2017

Danas (9.10.2017) počinju pregovori za Temeljni kolektivni ugovor u javnim službama

U ponedjeljak 9. listopada 2017. godine, u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava započet će pregovori o sklapanju Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Kalkulator plaće u školama za 2017. godinu

TKU-om se utvrđuju prava i obveze iz rada i po osnovi rada službenika i namještenika u javnim službama na koje se primjenjuje Zakon o plaćama službenika u javnim službama.

O čemu se pregovora u Temeljnom kolektivnom ugovoru?

  1. Radni odnos (Zasnivanje radnog odnosa, Probni rad, Pripravnici, Pripravnički staž, Uvjeti za obavljanje pripravničkog staža, Stručni ispit)
  2. Radno vrijeme (Radni tjedan, Evidencija radnog vremena, Skraćeno radno vrijeme)
  3. Odmori i dopusti (Stanka, Odmor između dva radna dana i najduže neprekidno trajanje rada, Tjedni odmor, Godišnji odmor, Dani koji se ne uračunavaju u godišnji odmor, Godišnji odmor u dijelovima i korištenje neiskorištenog godišnjeg odmora, Raspored godišnjeg odmora, Odluka o korištenju godišnjeg odmora, Izuzetak od prava na razmjerni dio godišnjeg odmora, Plaćeni dopust, Dopust za školovanje) 
  4. Naknada štete (Uvjeti i načini smanjivanja i oslobađanja od naknade štete)
  5. Prestanak ugovora o radu (Otkazni rokovi i otpremnina, Staž kod istog poslodavca, Isplata razlike visine mirovine)
  6. Kalkulator JUBILARNE NAGRADE za javne i državne službenike

    Plaće (Isplata plaće, Odsutnost tajnosti plaća, Uvećanje plaće, Plaća za rad u posebnim uvjetima, Zaštita zaposlenika, Dodaci za uspješnost na radu)

  7. Ostala materijalna prava (Slučajevi kada zaposlenicima pripada pravo na naknadu plaće, Naknada za vrijeme bolovanja, Regres, Otpremnina pri odlasku u mirovinu, Pomoć, Dnevnica i naknada troškova putovanja, Terenski dodatak, Naknada za odvojeni život, Naknada za trošak prijevoza, Naknada za korištenje privatnog automobila, Jubilarna nagrada, Dar u prigodi Dana sv. Nikole, Božićnica, Naknade po osnovi izuma i tehničkog unapređenja, Osiguranje, Sistematski pregledi, Stambeno zbrinjavanje)
  8. Prava, obveze i ovlasti sindikata i sindikalnih povjerenika (Obavijest o izboru sindikalnog predstavnika, Prava sindikalnih predstavnika i povjerenika, Predstavnici zaposlenika u upravnim vijećima, Zaštita na radu i zaštita od požara, Povjerenik zaštite na radu, Sindikalne aktivnosti i sastanci, Uvjeti za rad sindikata, Zaštita sindikalnog povjerenika, Prava sindikalnog povjerenika s pravima i obvezama radničkog vijeća, Povrat na rad, Radničko vijeće i štrajk, Cijena rada)
Izdvajamo teme oko kojih će se najviše “lomiti koplja”: MATERIJALNA PRAVA, UVEĆANJA PLAĆE

Materijalna prava (javne službe)

Prvi Roditeljski sastanak -
prezentacija za pomoć učiteljima

* Naknada plaće za bolovanje 85% plaće u zadnja 3 mjeseca, 100% plaće u zadnja 3 mjeseca zbog ozljede na radu i profesionalne bolesti;

* Regres 1250 kn – zadnji ugovoreni iznos;

* Otpremnina  3 proračunske osnovice u visini od 9.978 kn (proračunska osnovica 3.326 kn);

* Pomoć bolest duža od 90 dana 1 proračunska osnovica (3.326 kn) invalidnost radnika, supružnika i malodobnog djeteta (3.326 kn) rođenje djeteta 50% proračunske osnovice (1.663 kn); pokriće troškova liječenja , nabave medicinskih pomagala najviše ili lijekova najviše do 1 proračunske osnovice(3.326 kn)

* Dnevnica (170 kn);

* Terenski dodatak (visina utvrđena za državna tijela);

* Naknada za prijevoz;

* Naknada za korištenje osobnog automobila u službene svrhe;

* Jubilarna nagrada od 5 do 45 godina (od 1800kn do 9 000kn);

* Dar za djecu (500 kn);

* Božićnica (1250 kn – zadnji ugovoreni iznos);

* Izum, otkriće, unaprjeđenje 10% učinka;

* Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, smrt uslijed nezgode (30.000 kn), smrt uslijed bolesti (15.000 kn), trajni invaliditet uslijed nezgode(60.000 kn)

* Sistematski pregled do 50 godina starosti svake 3, a od 50 godina starosti svake 2 godine (500kn).

Uvećanja plaće (javne službe)

* Smjenski rad 10 posto osnovne plaće;

* Dvokratni rad 10 posto osnovne plaće;

* Rad subotom 25% osnovne plaće;

* Rad nedjeljom 35% osnovne plaće;

* Noćni rad 40% osnovne plaće;

* Prekovremeni rad 50% osnovne plaće;

* Rad blagdanima i neradnim danima 150% osnovne plaće;

* Magisterij 8% posto i doktorat 15% osnovne plaće.

Prethodni članci

Isplata plaće za veljaču bit će u petak 9. ožujka 2018.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je danas odobrilo sredstva za isplatu plaće zaposlenicima osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova za…

2 tjedana prije

Konstituirano zajedničko Povjerenstvo za tumačenje TKU-a! Gdje i kako slati upit za tumačenje.

Upiti za tumačenje zaprimaju se na adresi Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb odnosno na…

4 tjedana prije

Dan sigurnijeg interneta: Internet kviz s vrijednim nagradama

Kviz se provodi u utorak, 06. veljače 2018. 09:00 - 19:00 sati

1 mjeseca prije

PRESEDAN Sud je bezrezervno povjerovao nastavnicima!

Sud je bezrezervno povjerovao nastavnicima, budući da dugi niz godina rade u školi i zbog čega, smatra sud, zaslužuju povjerenje.

2 mjeseci prije

Neka Vam je SRETNA I USPJEŠNA 2018. godina!

Sretnu i uspješnu 2018. godinu želi vam portal ucenici.com

2 mjeseci prije

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama 2017

Ugovorena osnovica plaće u visini od 5421,54 kune s primjenom od 1. studenoga i naknada za prijevoz, koja je povećana s 0,75 kuna…

3 mjeseci prije