Daroviti učenici u školama

U vrijeme školskih i županijskih natjecanja daroviti učenici, napokon, mogu izraziti svoje talente u školi. U razredu često imamo darovite učenike sa izraženim intelektualnim sposobnostima. To su učenici koji s lakoćom savladavaju gradivo predviđeno nastavnim planom i programom, ali rad u školama prilagođen je prosječnom učeniku. Prema tom standardnom učeniku su pisani udžbenici.

Daroviti učenici u školama

Zbog svoje inteligencije daroviti učenici imaju beskrajno puno pitanja, a o nastavniku ovisi koliko će pažnje posvetiti takvom učeniku. Žalosno je što sustav zanemaruje takve učenike, za razliku od svih ostalih, za darovite učenike se nastavnik ne mora pripremati. Ovisi o samom nastavniku koliko će od sebe i od svog vremena odvojiti za razvoj talenata pojedinih učenika. Učitelj je tu u teškom položaju, jer u razredu najčešće ima učenike koji idu po posebnim “prilagođenim” programima, po raznim individualiziranim programima, ima učenike koje predmet “ne zanima” pa ih treba motivirati, ima učenike koji teže usvajaju određene sadržaje i ima redovne učenike. Kraj svih tih učenika za koje sustav zahtjeva da im se posveti pažnja, da se za njih vodi velika papirologija, učitelju često ne preostaje ni najmanje vremena za one učenike koji bi mogli puno više.

daroviti učenici u razredu, škola, učitelji i učenici
Daroviti učenici u razredu teško mogu razvijati svoje intelektualne sposobnosti do maksimuma

Darovitim učenicima kod učitelja najviše smeta to što se strogo pridržavaju plana. Predavanja su takvom učeniku često dosadna, jer uglavnom brzo usvajaju nastavne sadržaje i znaju većinu gradiva koje učitelj predaje. Takvi učenici traže autoritet znanja. Ono što dio učitelja, na žalost, nema. Nametanje pukog autoriteta kod njih nema koristi i to ih samo demotivira, pa se tako smanjuje njihovo zanimanje za predmet.

Daroviti učenici trebaju dodatne zadatke i za njih ne vrijedi niti jedan univerzalni plan i program. Takvi zadatci od učitelja traže da bude najbolji u svome području, ali i da to znanje zna i želi prenijeti na učenika. Možda novom reformom školstva daroviti učenici budu bolje prepoznati u sustavu, tako da se njima posveti dodatna pažnja, da postanu iznadprosječni, da razvijaju svoje talente i jednog dana postanu vrhunski stručnjaci.

Prvi korak u vrednovanju darovitih učenika je i nacrt novog Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole u kojemu su svi učenici koji sudjeluju na državnom natjecanju iz znanja (a to su stvarno najbolju učenici u Hrvatskoj) dobiju pri upisu u srednju školu bar jedan bod. Nadamo se da će ministar Mornar i suradnici u novoj reformi naći još prostora za vrednovanje ali i za primjereno školovanje naših najsposobnijih učenika!