Naslovnica Plaća Datum isplate božićnice u javnim službama!

Datum isplate božićnice u javnim službama!

Datum isplate BOŽIĆNICE
Datum isplate BOŽIĆNICE

Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama ugovoreno je pravo zaposlenika na božićnicu u iznosu od 1.250,00 kn. To pravo pripada svim zaposlenicima neovisno o tome rade li u punom ili nepunom radnom vremenu, na određeno ili neodređeno radno vrijeme.

Isplata božićnice će biti u srijedu 19.12.2018. godine

Pravo na isplatu božićnice u 2018. godini ostvaruju zaposlenici koji su na dan 25. prosinca 2018. godine u radnom odnosu. Dakle, zaposlenik kojemu je radni odnos prestao prije 25. prosinca 2018. godine kao i zaposlenik koji će zaključiti ugovor o radu nakon 25. prosinca 2018. godine ne ostvaruje pravo na božićnicu.

Pravo na božićnicu u iznosu od 1250,00 Kn 

Također naglašavamo da za zaposlenike koji rade u dvije ili više škola božićnicu isplaćuje samo jedna škola i to po prethodnom dogovoru tih škola. U svakom slučaju, škole su dužne voditi brigu o tome da se ne dogodi dvostruka isplata božićnice.