Naslovnica Kalkulator Datum isplate plaće za svibanj 2018. Novi kalkulator!

Datum isplate plaće za svibanj 2018. Novi kalkulator!

Advertisement

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je danas odobrilo sredstva za isplatu plaće zaposlenicima osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova za mjesec svibanj 2018.

Isplata plaće za svibanj 2018. predviđena je za petak 8. lipnja 2018.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja danas je poslalo uputu na sve školske ustanove da je odobrilo sredstva za isplatu plaće svim zaposlenicima za svibanj 2018.

Advertisement

Odobrena sredstva za isplatu plaće obračunata su po osnovici koja iznosi 5.421,54 kune temeljem Odluke Vlade RH o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama koja se primjenjuje od 1. studenoga 2017. godine.

Način naknade za trošak prijevoza!

Na odredbe Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama koje uređuju prijevoz potrošeno je  najviše vremena u pregovorima. Više ne postoji odredba od 75 lipa po kilometru tako da sve škole koje tako isplaćuju na ovoj plaći za prosinac izravno krše Temeljni kolektivni ugovor.

Advertisement

U najkraćim crtama postoje tri situacije:

1. Postoji organizirani javni prijevoz koji radnik ne koristi

Ako postoji organizirani javni prijevoz radnik ostvaruje pravo na 1/12 godišnje karte (najpovoljnijeg prijevoznika) odnosno mjesečne ako ne postoji mogućnost kupovine godišnje karte.

Advertisement

2. Ne postoji organizirani javni prijevoz

Ako ne postoji organizirani javni prijevoz radnik ostvaruje pravo na naknadu troškova prijevoza u visini od 1,00 kn po prijeđenom kilometru uvećano za troškove mostarine i tunelarine

3. Postoji organiziran javni prijevoz samo na dijelu udaljenosti.

Ako postoji djelomično organiziran javni prijevoz isplatit će se 1,00 kn po prijeđenom kilometru za dio udaljenosti za koji prijevoz nije organiziran, a za ostali dio udaljenosti za koji je javni prijevoz osiguran isplatiti će se 1,00 kn po kilometru ili cijena mjesečne/godišnje karte ovisno što je za poslodavca povoljnije.

Advertisement

Kalkulator plaće: Koliko je porasla plaća učiteljima!

NAPOMENA: Kalkulator je informativne prirode i nema kalkulacije za dodatke na plaću (npr. smjenski rad, prijevoz, kombinaciju, dodatke za rad po IOOP i sl.)

UPDATE (25.5.2018. dodana verzija za učitelje koji imaju više od 30 godina radnog staža)

Advertisement

Osnovica za plaću

S obzirom da je završen postupak kolektivnoga pregovaranja pregovaračkih odbora Vlade Republike Hrvatske i reprezentativnih sindikata javnih službi o sklapanju novoga TKU-a, kojim su ugovorena materijalna prava, druge naknade i visina osnovice za obračun plaća, ali će se isti primjenjivati od 01. prosinca 2017. godine.

Ovom Odlukom Vlada Republike Hrvatske, predlaže i uvećanje osnovice za obračun plaća zaposlenicima u javnim službama za mjesec studeni 2017. godine, a koja će biti isplaćena u mjesecu prosincu 2017., na način da se osnovica za obračun plaće zaposlenih u javnim službama utvrđuje u istoj visini u kojoj je utvrđena osnovica za zaposlene u državnoj službi, a koja je Sporazumom o izmjenama i dopunama Sporazuma o osnovici za plaće u državnim službama (Narodne novine, broj 123/16), utvrđena na način da je iznos osnovice za obračun plaća državnih službenika i namještenika 5.421,54 kune bruto, a koja osnovica će biti u primjeni od 1. studenoga 2017., odnosno, počevši s plaćom za mjesec studeni 2017. godine, a koja će biti isplaćena u mjesecu prosincu 2017. godine.

Advertisement