Isplate regresa za 2019. godinu javnim službenicima!

Regres za 2019. godinu iznosi 1250,00 kn te se isplaćuje sukladno članku 59. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17).

Isplata regresa bit će 16. srpnja 2019.

Vezano za način isplate regresa za korištenje godišnjeg odmora u 2019. godini osobama čiji su računi pod ovrhom, upućujemo vas da se primjenjuje Uputa koju je Ministarstvo financija dostavilo korisnicima državnog proračuna u srpnju 2017.

Članak 59. TKUa

Kalkulator JUBILARNE NAGRADE za javne i državne službenike
Kalkulator JUBILARNE NAGRADE za javne i državne službenike

1. Zaposleniku pripada pravo na regres za korištenje godišnjeg odmora.
2. O visini regresa Vlada RH i sindikati javnih službi pregovarat će svake godine prije donošenja smjernica ekonomske i fiskalne politike za naredno razdoblje, s time da ako se dogovor ne postigne, regres iznosi najmanje onoliko koliko je bila zadnja isplata regresa u visini koja proizlazi temeljem ugovora između Vlade RH i sindikata.
3. Regres se isplaćuje jednokratno najviše jednom godišnje najkasnije do 15. srpnja tekuće godine, a zaposlenicima koji se kasnije zaposle, ili zbog duljeg bolovanja, korištenja rodiljnog, roditeljskog dopusta i sl. nisu u to vrijeme na poslu, regres se isplaćuje najkasnije 7 dana prije početka korištenja godišnjeg odmora.
4. Pravo na regres ima svaki zaposlenik koji u tekućoj godini koristi makar i razmjerni dio godišnjeg odmora.

Kalendar školske godine 2018./2019.
Kalendar školske godine 2018./2019.
Kategorije Nekategorizirano