Home Upisi u srednju školu Isplate regresa za 2019. godinu javnim službenicima!

Isplate regresa za 2019. godinu javnim službenicima!

Regres za 2019. godinu iznosi 1250,00 kn te se isplaćuje sukladno članku 59. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17).

Isplata regresa bit će 16. srpnja 2019.

Vezano za način isplate regresa za korištenje godišnjeg odmora u 2019. godini osobama čiji su računi pod ovrhom, upućujemo vas da se primjenjuje Uputa koju je Ministarstvo financija dostavilo korisnicima državnog proračuna u srpnju 2017.

Članak 59. TKUa

Kalkulator JUBILARNE NAGRADE za javne i državne službenike
Kalkulator JUBILARNE NAGRADE za javne i državne službenike

1. Zaposleniku pripada pravo na regres za korištenje godišnjeg odmora.
2. O visini regresa Vlada RH i sindikati javnih službi pregovarat će svake godine prije donošenja smjernica ekonomske i fiskalne politike za naredno razdoblje, s time da ako se dogovor ne postigne, regres iznosi najmanje onoliko koliko je bila zadnja isplata regresa u visini koja proizlazi temeljem ugovora između Vlade RH i sindikata.
3. Regres se isplaćuje jednokratno najviše jednom godišnje najkasnije do 15. srpnja tekuće godine, a zaposlenicima koji se kasnije zaposle, ili zbog duljeg bolovanja, korištenja rodiljnog, roditeljskog dopusta i sl. nisu u to vrijeme na poslu, regres se isplaćuje najkasnije 7 dana prije početka korištenja godišnjeg odmora.
4. Pravo na regres ima svaki zaposlenik koji u tekućoj godini koristi makar i razmjerni dio godišnjeg odmora.

Kalendar školske godine 2018./2019.
Kalendar školske godine 2018./2019.