Home Preuzimanja - Sve za školu, raspored sati, kalendar Datumi upisa u srednje škole 2016./2017.

Datumi upisa u srednje škole 2016./2017.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta je na portalu eSavjetovanje započelo je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2016./2017. te najvažniji datumi upisa u srednje.

Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2016./2017.

[wpdm_package id=’2712′]

Odluka o upisu dokument je koji ministar znanosti, obrazovanja i sporta donosi svake godine za narednu školsku godinu te sadrži postupak i upisne rokove prijava i upisa u I. razred srednje škole te plan strukture upisa s brojem razrednih odjela i brojem upisnih mjesta. Navedena Odluka i rokovi se prije donošenja prethodno usuglašavaju s ključnim dionicima uključenim u postupak prijava i upisa u srednje škole odnosno s osnovnim i srednjim školama kao i s osnivačima škola pri izradi Strukture razrednih odjela i broja učenika srednjih škola. Nastavno na navedeno, Nacrt prijedloga Odluke usuglašen je s osnovnim i srednjim školama te konačni prijedlog Strukture izrađen u suradnji sa srednjim školama i njihovim osnivačima.

Datumi upisa u srednje škole 2016./2017. i ROKOVI!

Ljetni upisni rok – najvažniji datumi upisa u srednje škole 2016. godine

Datum upisa u srednje škole 2016 2017 Prijedlog
Datum upisa u srednje škole 2016 2017 Prijedlog

Računanje bodova za srednju školu

[one_half]

Računanje bodova za srednju za upis u prvi razred srednje škole
Računanje bodova za srednju za upis u prvi razred srednje škole

[/one_half][one_half_last]

Upisi u srednju školu 2016/2017 - sve o upisima
Upisi u srednju školu 2016 – sve o upisima u srednje škole 2016

[/one_half_last]

Prijava učenika za upis u srednju školu

Učenici koji osnovno obrazovanje završavaju kao redoviti učenici osnovne škole u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2015 ./2016 . prijavljuju se u NISpuSŠ u skladu s postupcima opisanima u publikaciji „Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2016 ./2017 . – Idemo u srednju!“.

Učenici koji osnovno obrazovanje ne završavaju kao redoviti učenici osnovne škole u Republici Hrvatskoj (kandidati koji osnovno obrazovanje završavaju ili su završili u inozemstvu ili drugim obrazovnim sustavima; kandidati koji nisu s pozitivnim uspjehom završili prvi razred srednje škole u Republici Hrvatskoj, ispisali su se te žele ponovno upisati prvi razred u drugome obrazovnom programu; kandidati koji su prethodne školske godine završili osnovno obrazovanje u Republici Hrvatskoj, ali se nisu upisali u srednju školu) prijavljuju se Središnjem prijavnom uredu kako je navedeno u publikaciji „Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2016 ./2017 . – Idemo u srednju!“.

Učenici koji se žele upisati u I. razred srednje škole u školskoj godini 2016 ./2017 ., a stekli su svjedodžbe koje nisu izdane u Republici Hrvatskoj, dužni su pokrenuti postupak priznavanja završenoga osnovnog obrazovanja. Na temelju Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine, broj 158/2003, 198/2003, 138/2006 i 45/2011) postupak priznavanja završenoga osnovnog obrazovanja u inozemstvu, radi pristupa srednjem obrazovanju u Republici Hrvatskoj, provodi školska ustanova u koju se podnositelj zahtjeva upisuje.  

Postupci potvrđivanja (zaključavanja) lista prioriteta, potpisivanja i pohranjivanja prijavnica s konačnom listom prioriteta učenika opisani su u publikaciji „Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2016 ./2017 .  – Idemo u srednju!“.

Datumi upisa u srednje:

Početak prijava kandidata u sustav 2.6.2016.
Početak prijava obrazovnih programa 27.6.2016.
Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere 28.6.2016.
Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata 29.6.-5.7.2016
Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis) 27.6.2016.
Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH  2.-27.6.2016.
Završetak prigovora na unesene osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis 5.7.2016.
Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete 6.7.2016.
Zaključavanje odabira obrazovnih programa
Početak ispisa prijavnica 6.7.2016.
Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu)
Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice 8 .7. 2016.
Objava konačnih ljestvica poretka 11.7. 2016.
Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (potvrda školske medicine, liječnička svjedodžba medicine rada, ugovor o naukovanju učenika i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje škole
Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice)u srednju školu u koju se učenik upisao (škole same određuju točne datume za zaprimanje upisnica i dodatne dokumentacije unutar ovdje predviđenog razdoblja i objavljuju ih na svojoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole) 11.-15.7.2016 .
Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski rok 18.7.2016.
Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok 14.8.2016.

Cilj javnog savjetovanja je omogućiti najširem krugu zainteresiranih u Republici Hrvatskoj neposredan uvid i davanje mišljenja, primjedaba i prijedloga na Nacrt prijedloga Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2016./2017. Datumi upisa u srednje

U svezi s navedenim, Ministarstvo poziva svu zainteresiranu javnost da se uključi u raspravu te dostavi svoje primjedbe i prijedloge na Nacrt prijedloga Odluke uz pomoć elektroničke aplikacije eSavjetovanje. Datumi upisa u srednje.