Datum upisa u srednje škole u školskoj godini 2017./2018.

Datum upisa učenika u PRVI razred srednje škole u školskoj godini 2017./2018.

Upisi u srednju školu 2017./2018.
Upisi u srednju školu 2017./2018.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja 23.5.2017. je izvijestilo javnost da je objavljena Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2017./2018. Ovom odlukom utvrđuje se postupak i način upisa učenika, broj upisnih mjesta u razrednim odjelima prvih razreda srednjih škola, utvrđuju se rokovi za prijavu i upis te ostali uvjeti i postupci za upis učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2017./2018.

Donosimo datume upisa učenika u I. razred srednje škole u ljetnom roku

Računanje bodova za srednju za upis u prvi razred srednje škole
Računanje bodova za srednju za upis u prvi razred srednje škole 2017. godine

Učenici se prijavljuju i upisuju u I. razred srednje škole u školskoj godini 2017./2018. elektroničkim načinom putem mrežne stranice www.upisi.hr.

Učenici će se prijavljivati za upis i upisivati u ljetnome i jesenskome upisnom roku.

Školski KaLeNDaR s praznicima za 2017./2018. godinu
Školski KaLeNDaR s praznicima za 2017./2018. godinu

Datum upisa učenika na Ljetnom upisnom roku

 Opis postupaka Datum
Početak prijava u sustav 25.5.2017.
Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH 13.6.2017.
Početak prijava obrazovnih programa 26.6.2017.
Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere 2.7.2017.
Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata 3.7.- 6.7.2017.
Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis) 26.6.2017.
Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH 25.5.-26.6.2017.
Unos prigovora na unesene ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis 6.-7.7.2017.
Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete 10.7.2017.
Završetak prijava obrazovnih programa

- Početak ispisa prijavnica

10.7.2017.
Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu)

- Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

12.7.2017.
Objava konačnih ljestvica poretka 13.7.2017. 
- Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (potvrda školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada, i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje škole

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao

(škole same određuju točne datume za zaprimanje upisnica i dodatne dokumentacije unutar ovdje predviđenog razdoblja i objavljuju ih u natječaju te na svojoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole)

13.-19.7.2017.
Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok 21.7.2017.
Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok 11.8.2017.
Datumi upisa učenika u prvi razred srednje škole 2017./2018.
Datumi upisa učenika u prvi razred srednje škole 2017./2018.
Možda vam se sviđa i

Comments are closed.