Prijedlog datuma upisa učenika na Ljetnom upisnom roku 2018. godine

Datum upisa učenika u PRVI razred srednje škole.

Upisi u srednju školu 2017./2018.
Upisi u srednju školu 2017./2018.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje savjetovanje o Nacrtu Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019., čiji je sastavni dio Struktura upisa učenika za škole kojima je osnivač Republika Hrvatska, jedinice lokalne samouprave te jedinice područne (regionalne) samouprave, Struktura upisa za škole čiji su osnivači vjerske zajednice s pravom javnosti i Struktura upisa za škole čiji su osnivači pravne ili fizičke osobe.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 10. svibnja do 17. svibnja 2018. godine na poveznici.

Prijedlog datuma upisa učenika na Ljetnom upisnom roku 2018. godine

Prijedlog datuma upisa učenika na Ljetnom upisnom roku 2018. godine
Prijedlog datuma upisa učenika na Ljetnom upisnom roku 2018. godine

 

Računanje bodova za srednju za upis u prvi razred srednje škole
Računanje bodova za srednju za upis u prvi razred srednje škole 2017. godine

Učenici se prijavljuju i upisuju u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019. elektroničkim načinom putem mrežne stranice www.upisi.hr.

Učenici će se prijavljivati za upis i upisivati u ljetnome i jesenskome upisnom roku.

Datum upisa učenika na Ljetnom upisnom roku 2018. godine

Opis postupaka Datum
Početak prijava u sustav 25.5.2018.
Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH 13.6.2018.
Početak prijava obrazovnih programa 26.6.2018
Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere 2.7.2018.
Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata 3.7.- 6.7.2018.
Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis) 26.6.2018.
Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH  Središnjem prijavnom uredu 25.5.-26.6.2018.
Unos prigovora na unesene ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis 6.-7.7.2018.
Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete  

9.7.2018.

Završetak prijava obrazovnih programa

Početak ispisa prijavnica

10.7.2018.
Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu)

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

12.7.2018.
Objava konačnih ljestvica poretka 13.7.2018.
Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole ( potvrda školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada, i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) u srednju školu

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao

 

(škole same određuju točne datume za zaprimanje upisnica i dodatne dokumentacije unutar ovdje predviđenog razdoblja i objavljuju ih u natječaju te na svojoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole)

13.-19.7.2018.
Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok 20.7.2018.
Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok 11.8.2018.
Možda vam se sviđa i

Comments are closed.