Datumi upisa učenika na Ljetnom upisnom roku 2018. godine

Datum upisa učenika u PRVI razred srednje škole.

U skladu s Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019. prve prijave kandidata u sustav NISpuSŠ započinju u petak 25. svibnja 2018. godine iza 12:00 sati. 

Pri prvoj prijavi potrebno je unijeti korisničko ime i lozinku dobivenu u osnovnoj školi nakon čega je moguće unijeti broj mobitela na kojega kandidat želi da mu bude dostavljen SMS s PIN-om. Nakon što zaprimi PIN, kandidat pri svakoj sljedećoj prijavi u sustav unosi korisničko ime, lozinku i PIN. Po uspješnoj prijavi u sustav moguće je pregledati osobne podatke i ocjene, a nakon što se iz e-Matice prenesu i rezultati natjecanja, bit će moguće pregledati i te podatke.

Prijava u sustav upisi u prvi razred srednje skole
Prijava u sustav za upis u prvi razred srednje škole

Sve detaljne informacije oko prijave u sustav imate u Često postavljenim pitanjima i Korisničkim uputama pri dnu ove stranice i u izborniku plutajućih gumbi na lijevoj strani ekrana. U slučaju nepravilnosti u podacima (adresa, ime roditelja, ocjene iz prijašnjih razreda) potrebno se javiti svom razredniku.

U Narodnim novinama, broj 47/2018., objavljena je Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019.

Sastavni dio Odluke je struktura razrednih odjela i broja učenika po programima, i to:

  1. Struktura upisa učenika za škole kojima je osnivač Republika Hrvatska, jedinice lokalne samouprave te jedinice područne (regionalne) samouprave;
  2. Struktura upisa za škole čiji su osnivači vjerske zajednice s pravom javnosti;
  3. Struktura upisa za škole čiji su osnivači pravne ili fizičke osobe.

Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019. i struktura upisa mogu se preuzeti na poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_05_47_899.html

Datumi upisa učenika na Ljetnom upisnom roku 2018. godine

Prijedlog datuma upisa učenika na Ljetnom upisnom roku 2018. godine
Prijedlog datuma upisa učenika na Ljetnom upisnom roku 2018. godine Datumi upisa učenika na Ljetnom upisnom roku 2018. godine
Računanje bodova za srednju 2018 za upis u prvi razred srednje škole
Računanje bodova za srednju za upis u prvi razred srednje škole 2018. godine

Učenici se prijavljuju i upisuju u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019. elektroničkim načinom putem mrežne stranice www.upisi.hr.

Učenici će se prijavljivati za upis i upisivati u ljetnome i jesenskome upisnom roku.

Datumi upisa učenika na Ljetnom upisnom roku 2018. godine

Opis postupakaDatum
Početak prijava u sustav25.5.2018.
Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH13.6.2018.
Početak prijava obrazovnih programa26.6.2018
Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere2.7.2018.
Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata3.7.- 6.7.2018.
Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis)26.6.2018.
Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH  Središnjem prijavnom uredu25.5.-26.6.2018.
Unos prigovora na unesene ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis6.-7.7.2018.
Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete 

 

9.7.2018.

Završetak prijava obrazovnih programa

 

Početak ispisa prijavnica

10.7.2018.
Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu)

 

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

12.7.2018.
Objava konačnih ljestvica poretka13.7.2018.
Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole ( potvrda školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada, i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) u srednju školu

 

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao

 

(škole same određuju točne datume za zaprimanje upisnica i dodatne dokumentacije unutar ovdje predviđenog razdoblja i objavljuju ih u natječaju te na svojoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole)

13.-19.7.2018.
Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok20.7.2018.
Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok11.8.2018.

Comments are closed.