Naslovnica Kurikularna reforma Detaljan plan stručne rasprave i javnog savjetovanja

Detaljan plan stručne rasprave i javnog savjetovanja

Na stranici http://www.kurikulum.hr/strucna-javna-rasprava/ objavljen je detaljan plan stručne rasprave i javnog savjetovanja te upute za stručnu raspravu i javno savjetovanje. U dokumentu Organizacija stručne i javne rasprave za web detaljnije su opisani elementi rasprava. Pozivamo Vas na čitanje, raspravljanje i poboljšanje kurikulumskih dokumenata.

Detaljan plan stručne rasprave i javnog savjetovanja

Detaljan plan stručne rasprave i javnog savjetovanja
Detaljan plan stručne rasprave i javnog savjetovanja

SVRHA STRUČNE RASPRAVE

Stručna rasprava predstavlja strukturirano stručno savjetovanje čija je svrha prikupiti kritičke primjedbe i prijedloge, analizirati ih te u skladu s rezultatima rasprave pripremiti izradu drugih inačica prijedloga kurikulumskih dokumenata koji će biti upućeni na javno savjetovanje.

TRAJANJE STRUČNE RASPRAVE

Stručna rasprava traje od 14. ožujka do 1. svibnja. 2016. Trajanje stručne rasprave različito je za kurikulumske dokumente različitih razina (Okvir nacionalnog kurikuluma; Nacionalni kurikulumi za pojedine razine i vrste odgoja i obrazovanja; Okviri za vrednovanje, iskustva učenja učenika s poteškoćama i iskustva učenja darovitih učenika; Nacionalni dokumenti područja kurikuluma; Nacionalni kurikulumi međupredmetnih tema; Nacionalni kurikulumi nastavnih predmeta).

OBLICI RASPRAVE

Stručna se rasprava odvija u dva komplementarna oblika:
a) Na organiziranim predstavljanjima na kojima obavezno sudjeluje netko od članova SRS koji su izradili prijedlog dokumenta, ERS-a i/ili JSAP-a.
b) U online okruženju putem mrežnih stranica Cjelovite kurikularne reforme – www.kurikulum.hr.

Prijedlozi prikupljeni putem stručne rasprave

Zaključci i prijedlozi sa skupova, ali i od individualnih stručnjaka ili institucija, će radi transparentnosti i informiranije rasprave biti javno objavljeni na web stranicama Cjelovite kurikularne reforme. Komentari za svaki pojedini dokument bit će objavljeni na zasebnim web stranicama. Poveznice na zasebnu stranicu za svaki dokument dostupne su pri dnu ove web stranice.