Zahtjev za izostanak s nastave

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

Zahtjev za izostanak s nastave Zahtjev za izostanak s nastave do 3 dana (razredniku), do 7 dana(ravnateljici), do 15 dana (učiteljskom vijeću) Temeljem članka 4. stavka 3. Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera roditelj mora pisanim putem zatražiti i dobiti odobrenje za izostanak svog djeteta iz škole.

Obrazac ZPP DOH – Prijava poreza na dohodak za 2015. godinu

DOh obrazac u Excelu za 2015 Prijava poreza na dohodak

Porezne uprave prema prebivalištu odnosno uobičajenom boravištu poreznog obveznika zahtjev za priznavanje prava u posebnom postupku na Obrascu ZPP DOH ako žele iskoristiti prava propisana Zakonom o porezu na dohodak, te istom priložiti vjerodostojne isprave, u kojem slučaju će se na te porezne obveznike primijeniti poseban postupak uzimajući u obzir podatke navedene u zahtjevu. OBRAZAC ZPP DOH 2015.