Utorak , 28. ožujak 2017.
Home / File / Nastavni plan i program za osnovnu školu lektoriran 2013
Nastavni plan i program za osnovnu školu lektoriran 2013
Nastavni plan i program za osnovnu školu lektoriran 2013

Nastavni plan i program za osnovnu školu lektoriran 2013

Nastavni plan i program za osnovnu školu lektoriran 2013

Download757
Stock
File Size2.45 MB
Create Date21.09.2015.
Nastavni plan i program za osnovnu školu

Nastavni plan i program za osnovnu školu lektoriran u skladu s Hrvatskim pravopisom Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje

22. kolovoza 2013.
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta lektoriralo je Nastavni plan i program za osnovnu školu  u skladu s Preporukom za uporabu Hrvatskoga pravopisa Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (KLASA: 602-01/13-01/00789, URBROJ: 533-18-13-002).

Nastavni plan i program za osnovnu školu (temeljem čl. 22. Zakona o osnovnom školstvu, »Narodne novine«, broj 59/90., 26/93., 27/93., 29/94., 7/96., 59/01., 14/01. i 76/05.) sadržajno donosi:

1. NASTAVNE PLANOVE, i to

 plan nastavnoga rada po predmetima i po razredima – od I. do VIII. razreda, po tjednom i godišnjem broju sati, te ukupnom tjednom i godišnjem broju sati

 plan izvannastavnih aktivnosti po razredima te prema ukupnom tjednom i godišnjem broju sati

 plan realizacije posebnih programa učenja stranih i klasičnih jezika

 plan dopunskoga i dodatnog rada, te sata razrednika

2. NASTAVNE PROGRAME, i to

– program obveznih nastavnih predmeta strukturno ujednačen za svaki nastavni predmet

– s iznesenim ciljevima, zadaćama, odgojno-obrazovnim sadržajima i rezultatima koje treba postići poučavanjem/učenjem u svakoj temi (odgojno-obrazovna postignuća)

– program izbornih nastavnih predmeta strukturno ujednačen

– s iznesenim ciljevima, zadaćama, odgojno-obrazovnim sadržajima i ciljevima koje treba postići poučavanjem/učenjem u svakoj temi (odgojno-obrazovna postignuća)

– posebne programe učenja stranih i klasičnih jezika

– s iznesenim ciljevima, zadaćama, odgojno-obrazovnim sadržajima i ciljevima koje treba postići poučavanjem/učenjem u svakoj temi (odgojno-obrazovna postignuća)

Nastavni plan i program nove hrvatske škole pretpostavlja provođenje posebnih programa kao integrativnih sadržaja. Osvrt o integrativnim odgojno-obrazovnim programima i mogućnostima njihove realizacije dan je u uvodnom dijelu.

Nastavni plan i program za osnovnu školu lektoriran
Nastavni plan i program za osnovnu školu lektoriran

Check Also

Kako se piše i što sve treba imati dobar zapisnik?

Kako se piše i što sve treba imati dobar zapisnik?

Download0 Stock∞ File Size Create Date19.03.2017. Download Zatrpani među papirima Najčešća pogreška i propust u radu učitelja …

Peticija za besplatne knjige svim učenicima u Karlovačkoj županiji

Peticija za besplatne udžbenike svim učenicima u Karlovačkoj županiji

Download0 Stock∞ File Size Create Date17.03.2017. Download Za ponedjeljak, 20.3.2017., je najavljen početak potpisivanja peticije …

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *