Nastavni plan i program za osnovnu školu lektoriran 2013

Nastavni plan i program za osnovnu školu lektoriran 2013

Version 1.0.0
Download 1428
Total Views 1548
Stock
File Size 2.45 MB
File Type pdf
Create Date 21. rujna 2015.
Last Updated 21. rujna 2015.
Nastavni plan i program za osnovnu školu

Nastavni plan i program za osnovnu školu lektoriran u skladu s Hrvatskim pravopisom Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje

22. kolovoza 2013.
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta lektoriralo je Nastavni plan i program za osnovnu školu  u skladu s Preporukom za uporabu Hrvatskoga pravopisa Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (KLASA: 602-01/13-01/00789, URBROJ: 533-18-13-002).

Nastavni plan i program za osnovnu školu (temeljem čl. 22. Zakona o osnovnom školstvu, »Narodne novine«, broj 59/90., 26/93., 27/93., 29/94., 7/96., 59/01., 14/01. i 76/05.) sadržajno donosi:

1. NASTAVNE PLANOVE, i to

 plan nastavnoga rada po predmetima i po razredima – od I. do VIII. razreda, po tjednom i godišnjem broju sati, te ukupnom tjednom i godišnjem broju sati

 plan izvannastavnih aktivnosti po razredima te prema ukupnom tjednom i godišnjem broju sati

 plan realizacije posebnih programa učenja stranih i klasičnih jezika

 plan dopunskoga i dodatnog rada, te sata razrednika

2. NASTAVNE PROGRAME, i to

– program obveznih nastavnih predmeta strukturno ujednačen za svaki nastavni predmet

– s iznesenim ciljevima, zadaćama, odgojno-obrazovnim sadržajima i rezultatima koje treba postići poučavanjem/učenjem u svakoj temi (odgojno-obrazovna postignuća)

– program izbornih nastavnih predmeta strukturno ujednačen

– s iznesenim ciljevima, zadaćama, odgojno-obrazovnim sadržajima i ciljevima koje treba postići poučavanjem/učenjem u svakoj temi (odgojno-obrazovna postignuća)

– posebne programe učenja stranih i klasičnih jezika

– s iznesenim ciljevima, zadaćama, odgojno-obrazovnim sadržajima i ciljevima koje treba postići poučavanjem/učenjem u svakoj temi (odgojno-obrazovna postignuća)

Nastavni plan i program nove hrvatske škole pretpostavlja provođenje posebnih programa kao integrativnih sadržaja. Osvrt o integrativnim odgojno-obrazovnim programima i mogućnostima njihove realizacije dan je u uvodnom dijelu.

Nastavni plan i program za osnovnu školu lektoriran
Nastavni plan i program za osnovnu školu lektoriran

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.