Ponedjeljak , 1. svibanj 2017.
Home / File / Obrazac zapisnika kolegijalnih tijela u školama (*.docx)
Kako se piše i što sve treba imati dobar zapisnik?
Kako se piše i što sve treba imati dobar zapisnik?

Obrazac zapisnika kolegijalnih tijela u školama (*.docx)

Obrazac zapisnika kolegijalnih tijela u školama (*.docx)

Download486
Stock
File Size41.06 KB
Create Date19.03.2017.
Obrazac zapisnika kolegijalnih tijela u školama (*.docx)

Obrazac zapisnika kolegijalnih tijela u školama

Svaki zapisnik mora imati:

 1. Naziv sjednice (s rednim brojem), npr. Zapisnik s 1. sjednice Učiteljskog vijeća
 2. Mjesto, datum održavanja sjednice i vrijeme početka održavanja sjednice (u satima)
 3. Broj/imena prisutnih (nazočnih članova)
 4. Popis odsutnih (ime i prezime, te opravdano ili neopravdano)
 5. Popis drugih pozvanih i nazočnih osoba (mogu sudjelovati u radu ali su bez prava pri glasanju)
 6. Ime predsjedavatelja sjednice (nije potrebno ako je propisano nekim aktom škole)
 7. Ime zapisničara
 8. Utvrđivanje kvoruma (potvrda da je na sjednici nazočan potreban broj članova za pravovaljano odlučivanje)
 9. Dnevni red sjednice – sjednica se održava po točkama dnevnog reda .

- Predsjedavatelj sjednice PREDLAŽE DNEVNI RED i daje ga na usvajanje nazočnima koji ga glasovanjem prihvaćaju – A MOGU GA I NADOPUNITI

 1. Zapis rada na sjednici:
 • tijek rada na sjednici i predmete o kojima se raspravljalo te imena osoba koje su sudjelovale u raspravi i sažet prikaz njihova izlaganja
 • rezultate glasovanja o pojedinim prijedlozima odnosno točkama dnevnog reda
 • izdvojeno mišljenje pojedinog člana, ako on zatraži da se to unese u zapisnik
 1. Vrijeme zaključivanja ili prekida sjednice
 2. Oznaku priloga koji su sastavni dio zapisnika
 3. Potpis predsjedavatelja sjednice i zapisničara

Pročitajte i ...

U Ministarstvu znanosti i obrazovanja potpisani kolektivni ugovori

U Ministarstvu znanosti i obrazovanja potpisani kolektivni ugovori

Download0 Stock∞ File Size Create Date11.04.2017. Download U Ministarstvu znanosti i obrazovanja potpisani kolektivni ugovori …

Ministar znanosti i obrazovanja Pavo Barišić

Najava potpisivanja kolektivnih ugovora za zaposlenike u OŠ i SŠ

Download0 Stock∞ File Size Create Date07.04.2017. Download Kalkulator: Izračun plaće učitelja za 2017. godinu Na sjednici …