Obrazac zapisnika kolegijalnih tijela u školama (*.docx)

Obrazac zapisnika kolegijalnih tijela u školama (*.docx)

Version
Download 1676
Total Views 847
Stock
File Size 41.06 KB
File Type docx
Create Date 19. ožujka 2017.
Last Updated 19. ožujka 2017.
Obrazac zapisnika kolegijalnih tijela u skolama (*.docx)

Obrazac zapisnika kolegijalnih tijela u školama

NETO u BRUTO kalkulator plaće za 2019. godinu
NETO u BRUTO kalkulator plaće za 2019. godinu

Svaki zapisnik mora imati:

 1. Naziv sjednice (s rednim brojem), npr. Zapisnik s 1. sjednice Učiteljskog vijeća
 2. Mjesto, datum održavanja sjednice i vrijeme početka održavanja sjednice (u satima)
 3. Broj/imena prisutnih (nazočnih članova)
 4. Popis odsutnih (ime i prezime, te opravdano ili neopravdano)
 5. Popis drugih pozvanih i nazočnih osoba (mogu sudjelovati u radu ali su bez prava pri glasanju)
 6. Ime predsjedavatelja sjednice (nije potrebno ako je propisano nekim aktom škole)
 7. Ime zapisničara
 8. Utvrđivanje kvoruma (potvrda da je na sjednici nazočan potreban broj članova za pravovaljano odlučivanje. Najčešće više od 50 posto))
 9. Dnevni red sjednice – sjednica se održava po točkama dnevnog reda .

- Predsjedavatelj sjednice PREDLAŽE DNEVNI RED i daje ga na usvajanje nazočnima koji ga glasovanjem prihvaćaju – A MOGU GA I NADOPUNITI

 1. Zapis rada na sjednici:
 • tijek rada na sjednici i predmete o kojima se raspravljalo te imena osoba koje su sudjelovale u raspravi i sažet prikaz njihova izlaganja
 • rezultate glasovanja o pojedinim prijedlozima odnosno točkama dnevnog reda
 • izdvojeno mišljenje pojedinog člana, ako on zatraži da se to unese u zapisnik
 1. Vrijeme zaključivanja ili prekida sjednice
 2. Oznaku priloga koji su sastavni dio zapisnika
 3. Potpis predsjedavatelja sjednice i zapisničara

Comments are closed.