Obrazac zapisnika kolegijalnih tijela u školama (*.docx)

Obrazac zapisnika kolegijalnih tijela u školama (*.docx)

Version
Download 1312
Total Views 443
Stock
File Size 41.06 KB
File Type docx
Create Date 19. ožujka 2017.
Last Updated 19. ožujka 2017.
Obrazac zapisnika kolegijalnih tijela u skolama (*.docx)

Obrazac zapisnika kolegijalnih tijela u školama

Svaki zapisnik mora imati:

[ads1]

 1. Naziv sjednice (s rednim brojem), npr. Zapisnik s 1. sjednice Učiteljskog vijeća
 2. Mjesto, datum održavanja sjednice i vrijeme početka održavanja sjednice (u satima)
 3. Broj/imena prisutnih (nazočnih članova)
 4. Popis odsutnih (ime i prezime, te opravdano ili neopravdano)
 5. Popis drugih pozvanih i nazočnih osoba (mogu sudjelovati u radu ali su bez prava pri glasanju)
 6. Ime predsjedavatelja sjednice (nije potrebno ako je propisano nekim aktom škole)
 7. Ime zapisničara
 8. Utvrđivanje kvoruma (potvrda da je na sjednici nazočan potreban broj članova za pravovaljano odlučivanje)
 9. Dnevni red sjednice – sjednica se održava po točkama dnevnog reda .

- Predsjedavatelj sjednice PREDLAŽE DNEVNI RED i daje ga na usvajanje nazočnima koji ga glasovanjem prihvaćaju – A MOGU GA I NADOPUNITI

[ads1]

 1. Zapis rada na sjednici:
 • tijek rada na sjednici i predmete o kojima se raspravljalo te imena osoba koje su sudjelovale u raspravi i sažet prikaz njihova izlaganja
 • rezultate glasovanja o pojedinim prijedlozima odnosno točkama dnevnog reda
 • izdvojeno mišljenje pojedinog člana, ako on zatraži da se to unese u zapisnik
 1. Vrijeme zaključivanja ili prekida sjednice
 2. Oznaku priloga koji su sastavni dio zapisnika
 3. Potpis predsjedavatelja sjednice i zapisničara
Možda vam se sviđa i

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More