Pisani zahtjev za umanjenje satnice u školama učitelja s 30 godina staža u srednjoj školi

Pisani zahtjev za umanjenje satnice u školama učitelja s 30 godina staža u srednjoj školi

Version
Download 186
Total Views 358
Stock
File Size 20.52 KB
File Type docx
Create Date 19. lipnja 2018.
Last Updated 19. lipnja 2018.
PREUZMI Pisani zahtjev za umanjenje satnice u školama učitelja s 30 godina staža u srednjoj školi (*.docx)

Pisani zahtjev za umanjenje satnice u školama učitelja s 30 godina staža u srednjoj školi

Pisani zahtjev za umanjenje satnice u školama učitelja s 30 godina staža

Učitelj je dužan do 15. srpnja tekuće školske godine dostaviti ravnatelju pisanu obavijest o namjeri korištenja prava na umanjenje sati rada u narednoj školskoj godini.

VIII. UMANJENJE RADNE OBVEZE UČITELJA

Umanjenje radne obveze nastavnika

Članak 24.

(1) Ugovorne strane utvrđuju da se ukupne tjedne obveze utvrđene Pravilnikom o normi rada nastavnika u srednjoškolskim ustanovama, na zahtjev nastavnika s 30 i više godina rada, umanjuju za 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada.

(2) Nastavnika iz stavka 1. ovoga članka poslodavac ne može zadužiti prekovremenim radom.

Iznimno, u uvjetima opravdane odsutnosti nastavnika (radi bolovanja, službenog putovanja ili druge opravdane odsutnosti), sa svrhom osiguranja redovite nastave ravnatelj srednjoškolske ustanove može zadužiti satima zamjene u prekovremenom radu i nastavnika kojemu je umanjena norma sukladno stavku 1. ovoga članka do popunjavanja radnog mjesta, uz pisanu izjavu o pristanku na takav rad nastavnika kojemu je umanjena norma, ako nije u mogućnosti zadužiti nastavnika koji ne koristi pravo iz stavka 1. ovog članka.

(3) Nastavnik koji puno radno vrijeme ostvaruje radom u više škola, pravo iz stavka 1. ovog članka ostvaruje samo u jednoj školi.

(4) Ako nastavnik ne koristi pravo na umanjenje iz stavka 1. ovoga članka, isti ostvaruje pravo na uvećanje osnovne plaće za 4%.

(5) Nastavnik iz stavka 1. ovoga članka dužan je do 15. srpnja tekuće školske godine dostaviti ravnatelju škole pisanu obavijest o namjeri korištenja prava na umanjenje sati rada u narednoj školskoj godini.

(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, nastavnik iz stavka 1. ovoga članka koji ispuni propisane uvjete radnog staža tijekom školske godine, za tu školsku godinu ostvaruje pravo iz stavka 4. ovoga članka.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.