Četvrtak , 25. svibanj 2017.
Home / File / Pravilnik o elementima i kriterijima za upis u srednju školu
Pravilnik o elementima i kriterijima za upis u srednju školu i izbor kandidata za upis u srednje škole 2016
Pravilnik o elementima i kriterijima za upis u srednju školu i izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole.

Pravilnik o elementima i kriterijima za upis u srednju školu

Pravilnik o elementima i kriterijima za upis u srednju školu

Download598
Stock
File Size607.54 KB
Create Date22.05.2016.
Pravilnik o elementima i kriterijima za upis u srednju školu

Pravilnik o elementima i kriterijima za upis u srednju školu  

Pravilnik o elementima i kriterijima za upis u srednju školu 

Članak 1.

(1) Ovim pravilnikom utvrđuju se zajednički, dodatni i posebni elementi i kriteriji za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole u Republici Hrvatskoj.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom pravilniku, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškome ili ženskome rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod. Članak 2.

(1) Pravo upisa u prvi razred srednje škole imaju svi kandidati nakon završenog osnovnog obrazovanja, pod jednakim uvjetima u okviru broja utvrđenog odlukom o upisu koju za svaku školsku godinu donosi ministar nadležan za obrazovanje (u daljnjemu tekstu: ministar).

(2) Pod jednakim uvjetima u srednje škole upisuju se kandidati hrvatski državljani, Hrvati iz drugih država te djeca državljana iz država članica Europske unije.

(3) U prvi razred srednje škole mogu se upisati kandidati koji do početka školske godine u kojoj upisuju prvi razred srednje škole navršavaju 17 godina. Iznimno, uz odobrenje školskog odbora, u prvi razred srednje škole može se upisati kandidat do navršenih 18 godina, a uz odobrenje ministarstva nadležnog za obrazovanje (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) kandidat stariji od 18 godina.

(4) Dobne granice za upis kandidata u pojedine programe srednjega umjetničkog obrazovanja propisane su zakonom koji uređuje umjetničko obrazovanje.

(5) Prijave i upis kandidata u prve razrede srednjih škola provode se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ), osim u posebnim slučajevima propisanim odlukom o upisu iz stavka 1. ovoga članka.

(6) U svakome upisnom roku kandidat može prijaviti najviše 6 odabira programa obrazovanja.

Upisi u srednju školu 2016 - sve o upisima u srednje Pravilnik o elementima i kriterijima za upis
Upisi u srednju školu 2016 - sve o upisima u srednje

Pročitajte i ...

Koju srednju školu upisati? Sve o upisima u srednje škole

Koju srednju školu upisati? Sve potrebno o upisu u srednje škole.

Odabir srednje škole jedna je od najvažnijih odluka u životu svakog osmaša. Neki već godinama …

Neuspjelo mirenje – Sindikati i dalje nagovaraju Vladu da isplati dugove…

Neuspjelo mirenje sindikata javnih službi i Vlade po pitanju potraživanja iz Sporazuma o osnovici za …

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *