Četvrtak , 25. svibanj 2017.
Home / File / PREZENTACIJA Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera
Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera
Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

PREZENTACIJA Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

PREZENTACIJA Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

Download822
Stock
File Size645.95 KB
Create Date22.09.2015.
PREZENTACIJA Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

PREZENTACIJA za razrednike: Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

Prezentacija u PowerPointu za sve razrednike Osnovnih škola. Ažurirano 2017. godine

PREZENTACIJA za roditelje i učenike Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.

U prezentaciji se naleze djelovi pravilnika s kojima je bitno upoznati učenike i roditelje. Također ih je potrebno uputiti u cijeli Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera!

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera
Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA IZRICANJE PEDAGOŠKIH MJERA

Članak 1.

(1) Ovim pravilnikom propisuju se kriteriji za izricanje pedagoških mjera učenicima osnovnih i srednjih škola.

(2) Svrha izricanja pedagoške mjere je da se njezinim izricanjem utječe na promjenu ponašanja učenika kojem je mjera izrečena te da bude poticaj na odgovorno i primjerno ponašanje drugim učenicima. Pedagoške mjere trebaju potaknuti učenike na preuzimanje odgovornosti i usvajanje pozitivnog odnosa prema školskim obvezama i okruženju.

(3) Izricanje pedagoških mjera temelji se na principima postupnosti, proporcionalnosti, pravednosti i pravodobnosti.

(4) Pedagoške mjere izriču se zbog povrede dužnosti, neispunjavanja obveza, nasilničkog ponašanja i drugih neprimjerenih ponašanja (u daljnjem tekstu: neprihvatljiva ponašanja).

(5) Pedagoške mjere za koje se utvrđuju kriteriji u:

  1. a) osnovnoj školi su: opomena, ukor, strogi ukor i preseljenje u drugu školu,
  2. b) srednjoj školi su: opomena, ukor, opomena pred isključenje i isključenje iz srednje škole.

(6) Pedagoške mjere izriču se prema težini neprihvatljivog ponašanja.

(7) Izrazi koji se koriste u ovome pravilniku, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškome ili ženskome rodu obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

Članak 2.

(1) Kriteriji na temelju kojih se izriče pedagoška mjera trebaju biti takvi da potaknu učenika na odustajanje od neprihvatljivih oblika ponašanja i usvajanje prihvatljivih oblika ponašanja, u skladu s pravilima i kućnim redom škole.

(2) Na početku svake školske godine razrednik je obvezan na satu razrednika izvijestiti učenike, a na roditeljskome sastanku roditelje/zakonske zastupnike učenika (u daljnjem tekstu: roditelje) o odredbama ovoga pravilnika.

Zakoni i pravilnici u osnovna i srednja školaMaterijali i obrasci za pomoć učiteljima u nastavi

Pročitajte i ...

Koju srednju školu upisati? Sve o upisima u srednje škole

Koju srednju školu upisati? Sve potrebno o upisu u srednje škole.

Odabir srednje škole jedna je od najvažnijih odluka u životu svakog osmaša. Neki već godinama …

Neuspjelo mirenje – Sindikati i dalje nagovaraju Vladu da isplati dugove…

Neuspjelo mirenje sindikata javnih službi i Vlade po pitanju potraživanja iz Sporazuma o osnovici za …

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *