PREZENTACIJA Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

PREZENTACIJA Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

Version
Download 1683
Total Views 3488
Stock
File Size 645.95 KB
File Type pptx
Create Date 22.09.2015.
Last Updated 22.09.2015.
PREZENTACIJA Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

PREZENTACIJA za razrednike: Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

Prezentacija u PowerPointu za sve razrednike Osnovnih škola. Ažurirano 2017. godine

PREZENTACIJA za roditelje i učenike Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.

U prezentaciji se naleze djelovi pravilnika s kojima je bitno upoznati učenike i roditelje. Također ih je potrebno uputiti u cijeli Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera!

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera
Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA IZRICANJE PEDAGOŠKIH MJERA

Članak 1.

(1) Ovim pravilnikom propisuju se kriteriji za izricanje pedagoških mjera učenicima osnovnih i srednjih škola.

(2) Svrha izricanja pedagoške mjere je da se njezinim izricanjem utječe na promjenu ponašanja učenika kojem je mjera izrečena te da bude poticaj na odgovorno i primjerno ponašanje drugim učenicima. Pedagoške mjere trebaju potaknuti učenike na preuzimanje odgovornosti i usvajanje pozitivnog odnosa prema školskim obvezama i okruženju.

(3) Izricanje pedagoških mjera temelji se na principima postupnosti, proporcionalnosti, pravednosti i pravodobnosti.

(4) Pedagoške mjere izriču se zbog povrede dužnosti, neispunjavanja obveza, nasilničkog ponašanja i drugih neprimjerenih ponašanja (u daljnjem tekstu: neprihvatljiva ponašanja).

(5) Pedagoške mjere za koje se utvrđuju kriteriji u:

  1. a) osnovnoj školi su: opomena, ukor, strogi ukor i preseljenje u drugu školu,
  2. b) srednjoj školi su: opomena, ukor, opomena pred isključenje i isključenje iz srednje škole.

(6) Pedagoške mjere izriču se prema težini neprihvatljivog ponašanja.

(7) Izrazi koji se koriste u ovome pravilniku, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškome ili ženskome rodu obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

Članak 2.

(1) Kriteriji na temelju kojih se izriče pedagoška mjera trebaju biti takvi da potaknu učenika na odustajanje od neprihvatljivih oblika ponašanja i usvajanje prihvatljivih oblika ponašanja, u skladu s pravilima i kućnim redom škole.

(2) Na početku svake školske godine razrednik je obvezan na satu razrednika izvijestiti učenike, a na roditeljskome sastanku roditelje/zakonske zastupnike učenika (u daljnjem tekstu: roditelje) o odredbama ovoga pravilnika.

Zakoni i pravilnici u osnovna i srednja školaMaterijali i obrasci za pomoć učiteljima u nastavi

Možda vam se i ...

Objavi komentar

Your email address will not be published.