PREZENTACIJA Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

PREZENTACIJA Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

Version 1.0.0
Download 1739
Total Views 3628
Stock
File Size 645.95 KB
File Type pptx
Create Date 22. rujna 2015.
Last Updated 22. rujna 2015.
PREZENTACIJA Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

PREZENTACIJA za razrednike: Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

Prezentacija u PowerPointu za sve razrednike Osnovnih škola. Ažurirano 2017. godine

PREZENTACIJA za roditelje i učenike Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.

U prezentaciji se naleze djelovi pravilnika s kojima je bitno upoznati učenike i roditelje. Također ih je potrebno uputiti u cijeli Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera!

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera
Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA IZRICANJE PEDAGOŠKIH MJERA

Članak 1.

(1) Ovim pravilnikom propisuju se kriteriji za izricanje pedagoških mjera učenicima osnovnih i srednjih škola.

(2) Svrha izricanja pedagoške mjere je da se njezinim izricanjem utječe na promjenu ponašanja učenika kojem je mjera izrečena te da bude poticaj na odgovorno i primjerno ponašanje drugim učenicima. Pedagoške mjere trebaju potaknuti učenike na preuzimanje odgovornosti i usvajanje pozitivnog odnosa prema školskim obvezama i okruženju.

(3) Izricanje pedagoških mjera temelji se na principima postupnosti, proporcionalnosti, pravednosti i pravodobnosti.

(4) Pedagoške mjere izriču se zbog povrede dužnosti, neispunjavanja obveza, nasilničkog ponašanja i drugih neprimjerenih ponašanja (u daljnjem tekstu: neprihvatljiva ponašanja).

(5) Pedagoške mjere za koje se utvrđuju kriteriji u:

  1. a) osnovnoj školi su: opomena, ukor, strogi ukor i preseljenje u drugu školu,
  2. b) srednjoj školi su: opomena, ukor, opomena pred isključenje i isključenje iz srednje škole.

(6) Pedagoške mjere izriču se prema težini neprihvatljivog ponašanja.

(7) Izrazi koji se koriste u ovome pravilniku, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškome ili ženskome rodu obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

Članak 2.

(1) Kriteriji na temelju kojih se izriče pedagoška mjera trebaju biti takvi da potaknu učenika na odustajanje od neprihvatljivih oblika ponašanja i usvajanje prihvatljivih oblika ponašanja, u skladu s pravilima i kućnim redom škole.

(2) Na početku svake školske godine razrednik je obvezan na satu razrednika izvijestiti učenike, a na roditeljskome sastanku roditelje/zakonske zastupnike učenika (u daljnjem tekstu: roditelje) o odredbama ovoga pravilnika.

Zakoni i pravilnici u osnovna i srednja školaMaterijali i obrasci za pomoć učiteljima u nastavi

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.