Srijeda , 29. ožujak 2017.
Home / File / Prijedlog Odluke o početku i završetku nastavne godine 2017./2018.
Kalendar za školsku godinu 2014, najbolji vicevi i humor, škola i učitelji i učenici
Kalendar za školsku godinu 2017.

Prijedlog Odluke o početku i završetku nastavne godine 2017./2018.

Prijedlog Odluke o početku i završetku nastavne godine 2017./2018.

Download148
Stock
File Size714.68 KB
Create Date08.03.2017.
Download

Prijedlog Odluke o početku i završetku nastavne godine 2017./2018.

Prijedlog - Odluka o početku i završetku nastavne godine za 2017 2018
Odluka o početku i završetku nastavne godine za 2017 2018

Ovom odlukom propisuje se trajanje nastavne godine, odnosno početak i završetak nastave, trajanje polugodišta i trajanje učeničkih odmora i broj radnih dana u osnovnim i srednjim školama za školsku godinu 2017./2018.

Izrazi koji se koriste u ovoj odluci, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškome ili ženskome rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

Nastavna godina počinje 4. rujna 2017. godine, a završava 15. lipnja 2018. godine.

Nastava se ustrojava u dva polugodišta.

Prvo polugodište traje od 4. rujna 2017. godine do 22. prosinca 2017. godine.

Drugo polugodište traje od 15. siječnja 2018. godine do 15. lipnja 2018. godine, a za učenike završnih razreda srednje škole do 22. svibnja 2018. godine.

Nastava se organizira i izvodi u najmanje 175 nastavnih dana, odnosno 35 nastavnih tjedana, a za učenike završnih razreda srednje škole u najmanje 160 nastavnih dana, odnosno najmanje 32 nastavna tjedna.

Ako škola ne ostvari propisani nastavni plan i program/strukovni kurikulum i propisani broj nastavnih tjedana, nastavna godina može se produljiti odlukom ureda državne uprave u županiji nadležnog za obrazovanje, odnosno ureda Grada Zagreba nadležnog za poslove obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ured), uz prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i nakon 15. lipnja 2018. godine, odnosno nakon 22. svibnja 2018. godine za završne razrede srednje škole.

Zimski odmor učenika počinje 27. prosinca 2017. godine, a završava 12. siječnja 2018. godine.

Proljetni odmor učenika počinje 29. ožujka 2018. godine, a završava 6. travnja 2018. godine te nastava počinje 9. travnja 2018. godine.

Ljetni odmor počinje 18. lipnja 2018. godine, osim za učenike koji polažu predmetni, razredni, dopunski, razlikovni ili neki drugi ispit, koji imaju dopunski rad, završni rad ili ispite državne mature, za učenike u programima čiji se veći dio izvodi u obliku vježbi i praktične nastave i za učenike koji u to vrijeme imaju stručnu praksu, što se utvrđuje godišnjim planom i programom rada škole.

Check Also

Kako se piše i što sve treba imati dobar zapisnik?

Kako se piše i što sve treba imati dobar zapisnik?

Download0 Stock∞ File Size Create Date19.03.2017. Download Zatrpani među papirima Najčešća pogreška i propust u radu učitelja …

Peticija za besplatne knjige svim učenicima u Karlovačkoj županiji

Peticija za besplatne udžbenike svim učenicima u Karlovačkoj županiji

Download0 Stock∞ File Size Create Date17.03.2017. Download Za ponedjeljak, 20.3.2017., je najavljen početak potpisivanja peticije …