Hoće li učitelji dobiti regres

Hoće li učitelji dobiti regres u 2017. Vlada će isplatiti regres javnim službenicima za 2017. godinu