Isplata plaće za siječanj 2017. uvećana za 2% bit će 9. veljače 2017.

Isplata plaće za siječanj 2017. uvećana za 2% prema odluci Vlade RH bit će 9. veljače 2017.

Prema odluci Vlade osnovica za obračun plaće u javnim službama utvrđuje se u visini od 5.211,02 kune bruto i primjenjuje se od 1. siječnja 2017. godine, počevši s plaćom za mjesec siječanj 2017. godine koja će biti isplaćena u mjesecu veljači 2017. godine.

Ukoliko želite izračunati povećanje plaće od 2% možete na našem kalkulatoru plaća.

kalkulatoru Za Vas smo izradili Izračun plaće učitelja za 2017 godinu
Kalkulator: Izračun plaće učitelja za 2017. godinu nakon povećanja osnovice

Nakon velikog šoka učitelja koji rade u dvije ili više ustanova te su na svojim plaćama negativno osjetili poreznu reformu u kojoj je povećan neoporezivi dio dohotka koji je od 01.01.2017. iznosi  3.800,00 kuna (po starom je obračunu iznosio 2.600,00 kuna). Tim učiteljima je isplaćena plaća smanjenja, a sav više uplaćeni porez i prirez koji je plaćen tijekom godine biti će vraćen kroz poseban postupak utvrđivanja godišnje prijave poreza na dohodak. Do sada je veliki dio učitelja morao vratiti državi preplaćene iznose.

Objašnjenje iz Porezne uprave:

[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]Zahvaljujemo Vam na Vašem javljanju. Napominjemo da je i prijašnjim Zakonima o porezu na dohodak radnik koji je zaposlen kod više poslodavaca mogao samo kod jednog koristiti osobni odbitak.

Novima Zakonom o porezu na dohodak povećan je neoporezivi dio dohotka s 2.600,00 kn na 3.800,00 kn, te su izmijenjene stope pa su sada u primjeni stope od 24% i 36%. Sav više uplaćeni porez i prirez koji je plaćen tijekom godine biti će vraćen kroz poseban postupak utvrđivanja godišnje prijave poreza na dohodak. napominjemo da se posebnim postupkom utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak smatra postupak čijom primjenom porezni obveznici, koji u poreznom razdoblju ostvare dohodak za koji se obvezno podnosi godišnja porezna prijava, uz propisana izuzeća, nemaju više obvezu podnošenja godišnje porezne prijave na Obrascu DOH, već će Porezna uprava temeljem prikupljenih podataka u tijeku poreznog razdoblja, izvršiti godišnji obračun i poreznim obveznicima dostaviti privremeno porezno rješenje s utvrđenim porezom za uplatu ili za povrat. Isto će učiniti i za porezne obveznike koji bi dobrovoljnim podnošenjem godišnje porezne prijave ostvarili pravo na povrat preplaćenog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak.

Međutim, poseban postupak neće se primjenjivati u onim slučajevima u kojima Porezna uprava ne raspolaže s dovoljno podataka o ostvarenom dohotku u prethodnoj godini. Ukoliko je porezni obveznik tijekom godine ostvario poreznu olakšicu (uzdržavan član, invalidnost ili sl.) koja nije prijavljena na PK obrazac, može podnijeti Zahtjev za priznavanjem prava u posebnom postupku (http://www.porezna-uprava.hr/HR_obrasci/Documents/POREZ%20NA%20DOHODAK/ZPP-DOH.pdf) do kraja veljače tekuće godine za prošlu godinu.[/box]

Ukoliko želite izračunati povećanje plaće od 2% možete na našem kalkulatoru plaća.