Kalendar polaganja ispita državne mature u šk. god. 2017./2018.

Kalendar polaganja ispita državne mature u šk. god. 2017./2018. – ljetni i jesenski rok

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO), na svojim internetskim stranicama već je objavio kalendar za ljetni rok državne mature u šk. god 2018./2019. Prvi ispiti održat će se 7. lipnja 2018., i to iz glazbene umjetnosti i etike, a zadnji iz latinskog jezika 29. lipnja .

Obavezni predmeti:

  • hrvatski jezik – 18.6. (ESEJ) i 19.6. (TEST)
  • matematika – 27.6.
  • engleski jezik – 21.6.

[wpdm_package id=’4076′]

DATUM ISPIT VRIJEME POČETKA ISPITA
7. lipnjaGLAZBENA UMJETNOST9.00
ETIKA14.00
8. lipnjaLOGIKA9.00
FRANCUSKI JEZIK A I B14.00
11. lipnjaSOCIOLOGIJA9.00
GEOGRAFIJA14.00
12. lipnjaBIOLOGIJA9.00
PSIHOLOGIJA14.00
13. lipnjaFIZIKA9.00
POLITIKA I GOSPODARSTVO14.00
14. lipnjaTALIJANSKI JEZIK A I B9.00
LIKOVNA UMJETNOST14.00
15. lipnjaKEMIJA9.00
FILOZOFIJA14.00
18. lipnjaHRVATSKI JEZIK A I B (esej)9.00
19. lipnjaHRVATSKI JEZIK A I B (test)9.00
ŠPANJOLSKI JEZIK A I B14.00
20. lipnjaINFORMATIKA9.00
VJERONAUK14.00
21. lipnjaENGLESKI JEZIK A I B9.00
26. lipnjaNJEMAČKI JEZIK A I B9.00
POVIJEST14.00
27. lipnjaMATEMATIKA A I B9.00
28. lipnjaMaterinski jezici nacionalnih manjina (esej)
ČEŠKI JEZIK9.00
MAĐARSKI JEZIK9.00
SRPSKI JEZIK9.00
TALIJANSKI JEZIK A I B9.00
28. lipnjaGRČKI JEZIK14.00
29. lipnjaMaterinski jezici nacionalnih manjina (test)
ČEŠKI JEZIK9.00
MAĐARSKI JEZIK9.00
SRPSKI JEZIK9.00
TALIJANSKI JEZIK A I B9.00
29. lipnjaLATINSKI JEZIK A I B14.00