Školski KALENDAR za 2016./2017. godinu. Provjerite kad su praznici!

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta izvješćuje javnost da je u Narodnim novinama br.: 31/2016 objavljena Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2016./2017. Školski kalendar za školsku godinu 2016/2017!

Kalendar za školsku godinu 2017./2018.

Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2016./2017. može se preuzeti na poveznici Narodnih novina, broj 31/2016.

Predmetnu Odluku Ministarstvo objavljuje i na svojim mrežnim stranicama, a uz Odluku Ministarstvo objavljuje i Kalendar za godinu 2016./2017.

Nastava počinje 5. rujna 2016. godine, a završava 14. lipnja 2017. godine.

Nastava se ustrojava u dva polugodišta:

  • Prvo polugodište traje od 5. rujna 2016. godine do 23. prosinca 2016. godine.
  • Drugo polugodište traje od 12. siječnja 2017. godine do 14. lipnja 2017. godine, a za učenike završnih razreda srednje škole do 19. svibnja 2017. godine. III. Nastava se organizira i izvodi u najmanje 175 nastavnih dana, odnosno 35 nastavnih tjedana, a za učenike završnih razreda srednje škole u najmanje 160 nastavnih dana, odnosno najmanje 32 nastavna tjedna.

Proljetni praznici 2017.

Zimski odmor učenika počinje 27. prosinca 2016. godine, a završava 11. siječnja 2017. godine.

Proljetni (USKRSNI PRAZNICI) praznici učenika počinje 13. travnja 2017. godine, a završava 21. travnja 2017. godine.

Školski kalendar za godinu 2016./2017.

ODLUKA O POČETKU I ZAVRŠETKU NASTAVNE GODINE 2016./2017.

Ako škola ne ostvari propisani nastavni plan i program/strukovni kurikulum i propisani broj nastavnih tjedana, nastavna godina može se produljiti odlukom ureda državne uprave u županiji nadležnog za obrazovanje, odnosno ureda Grada Zagreba nadležnog za poslove obrazovanja, uz prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta  i nakon 16. lipnja 2017. godine, odnosno nakon 19. svibnja 2017. godine za završne razrede srednje škole.

Nastava se organizira i izvodi u najmanje 175 nastavnih dana, odnosno 35 nastavnih tjedana, a za učenike završnih razreda srednje škole u najmanje 160 nastavnih dana, odnosno najmanje 32 nastavna tjedna. Školski kalendar za 2016/2017.  školski praznicima preko zime i proljeća – Uskrsni praznici su uskoro!! Ako škola ne ostvari propisani nastavni plan i program/strukovni kurikulum i propisani broj nastavnih tjedana, nastavna godina može se produljiti odlukom ureda državne uprave u županiji nadležnog za obrazovanje, odnosno ureda Grada Zagreba nadležnog za poslove obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ured), uz prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i nakon 16. lipnja 2017. godine, odnosno nakon 19. svibnja 2017. godine za završne razrede srednje škole.