Home Srednja škola Kalkulator bodova za upis u srednju školu 2019./2020.

Kalkulator bodova za upis u srednju školu 2019./2020.

Učenicima osmog razreda osnovne škole tek predstoji najvažnije, odabiri srednje škole. Prije nego kreirate rang listu željenih programa i škola, u kalkulatoru bodova provjerite na koji se način računaju bodovi za upis u srednju školu.

Računanje bodova za upis u prvi razred srednje škole
Računanje bodova za upis u prvi razred srednje škole

Postupak računanja bodova za upis u srednje škole 2019./2020.

Popis predmeta posebno važnih za upis u srednju školu (ocjene iz 7. i 8. razreda)

Za upis u gimnazijske programe i programe u trajanju od najmanje četiri godine vrednuju se zaključne ocjene 7. i 8. razreda. To su predmeti Hrvatski jezik, Matematika i prvi strani jezikte triju nastavnih predmeta važnih za nastavak obrazovanja. Od kojih su dva propisana (Popis predmeta posebno važnih za upis), a jedan samostalno određuje srednja škola. Od obveznih nastavnih predmeta koji se uče u osnovnoj školi. Za programe koji se provode na jeziku nacionalnih manjina to je nastavni predmet iz jezika nacionalne manjine (materinski jezik).

VEĆINA ŠKOLA NEMA BODOVNOG PRAGA ZA UPISE U SREDNJU ŠKOLU

Izračun bodova za upis u gimnaziju

Pravo na izravan upis ili dodatne bodove ostvaruju kandidati na osnovi rezultata koje su postigli na:

  • natjecanjima u znanju iz nastavnih predmeta: Hrvatskoga jezika, Matematike, prvoga stranog jezika;
  • natjecanjima u znanju iz dvaju nastavnih predmeta posebno značajnih za upis u skladu s Popisom predmeta posebno važnih za upis;
  • jednome natjecanju iz znanja koji samostalno određuje srednja škola iz Kataloga natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske, a koja se provode u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje.

Vrednuju se i boduju rezultati kandidata postignutih na državnim natjecanjima iz znanja. Iz Kataloga natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske, koja se provode u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, a koja je odobrilo Ministarstvo te međunarodnim natjecanjima koje verificira Agencija za odgoj i obrazovanje.

POSEBAN ELEMENT BODOVANJA UČENIKA

Poseban element vrednovanja kandidata čini vrednovanje uspjeha:

  • kandidata sa zdravstvenim teškoćama;
  • kandidata koji žive u otežanim uvjetima obrazovanja uzrokovanim nepovoljnim ekonomskim, socijalnim te odgojnim čimbenicima;
  • kandidata za upis na osnovi Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine;
  • kandidata hrvatskih državljana čiji su roditelji državni službenici koji su po službenoj dužnosti RH bili upućeni na rad u inozemstvo.

Neovisno o tomu ispunjava li uvjete za ostvarivanje više prava, priznati će se ostvarivanje isključivo jednoga prava (najpovoljnijeg).

Upisi u srednje škole se provode elektronskim putem. Upitnik za pomoć pri odabiru zanimanja možete pronaći na ovom LINKU!

Publikacije Prijave i upisi u srednje škole

Izrađena je publikacija Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2018./2019.u kojoj ćete pronaći najvažnije informacije o postupku prijava i upisa u srednje škole u školskoj godini 2018./2019, koji se provodi elektroničkim putem preko mrežne stranice: www.upisi.hr.

U publikaciji se možete informirati o elementima i kriterijima za upis onačinima i postupcima prijava u sustav različitih kategorija kandidata, prikazima primjera bodovanja za različite obrazovne programe te dobiti uvid u mogućnosti takvog načina prijava i upisa u srednje škole, koji pruža pregled nad osobnim podacima, ocjenama i dodatnim postignućima te detaljan pregled lista poredaka sa strukturom bodova na temelju kojih je izračunat vaš plasman na svakom pojedinom prijavljenom obrazovnom programu.

Koju srednju školu upisati? Sve o upisima u srednje škole
Koju srednju školu upisati?

Iznimno je važno kontinuirano pratiti sve informacije koje se objavljuju na mrežnoj stranici: www.upisi.h. Na njoj će biti objavljeni uvjeti i kriteriji vrednovanja upisa u obrazovne programe, svi postupci povezani uz prijave. Tako i ostali ažurirani podaci, važne obavijesti i detaljne upute za rad sa sustavom.

Bodovi za upis u srednju 2019. godine

Prosjeci svih zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta (tj. opći uspjesi na kraju razreda) zaokruženi na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnoga obrazovanja + 3 zajednička predmeta (hrvatski jezik, matematika, 1. strani jezik) u 7. i 8. razredu + 3 predmeta značajna za upis u pojedini program u 7. i 8. razredu (samo za gimnazije i četverogodišnje programe)

  • Strukovne škole – trogodišnji programi (maksimalno 50 bodova):
  • Bodovi za upis u srednje škole – Gimnazije i četverogodišnji programi strukovnih škola (maksimalno 80 bodova)