Naslovnica Kalkulator Kalkulator JUBILARNE NAGRADE za javne i državne službenike.

Kalkulator JUBILARNE NAGRADE za javne i državne službenike.

Jubilarna nagrada predstavlja pravo radnika na naknadu za ostvareni određeni broj godina radnog staža. Trenutno je u kolektivnim ugovorima državnih i javnih službenika ugovoreno da se ta nagrada isplaćuje s navršenih 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 godina. Jubilarna nagrada je novčana nagrada radniku za neprekidni radni staž kod istog poslodavca.

Donosimo vam kalkulator za računanje iznosa jubilarne nagrade za državne i javne službenike prema TKU koji su na snazi od 2017. godine.

Jubilarna nagrada je propisana Temeljnim kolektivnim ugovorom

NETO u BRUTO 1 i 2 kalkulator plaće za 2019. godinu
NETO u BRUTO 1 i 2 kalkulator plaće za 2019. godinu

Jubilarna nagrada je propisana Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama u članak 68. Zaposleniku se isplaćuje jubilarna nagrada za rad pod uvjetima utvrđenim člankom 48. TKU-a ukoliko navrši:

  • 5 godina – u visini 1 osnovice
  • 10 godina – u visini 1,25 osnovice
  • 15 godina – u visini 1,50 osnovice
  • 20 godina – u visini 1,75 osnovice
  • 25 godina – u visini 2 osnovice
  • 30 godina – u visini 2,50 osnovice
  • 35 godina – u visini 3 osnovice
  • 40 godina – u visini 4 osnovice
  • 45 godina – u visini 5 osnovica

O visini osnovice za isplatu jubilarnih nagrada Vlada RH i sindikati javnih službi pregovarat će svake godine u postupku donošenja Prijedloga Državnog proračuna s time da ako se dogovor ne postigne, osnovica za jubilarnu nagradu iznosi najmanje 1.800,00 kuna neto.

Isplata božićnice i dara za djecu
Isplata božićnice i dara za djecu

Jubilarna nagrada isplaćuje se sljedećeg mjeseca nakon što zaposlenik ostvari pravo na jubilarnu nagradu.

Jubilarne nagrade ostvarene tijekom 2013. godine

Isplata jubilarnih nagrada za one osobe koje su ih ostvarile tijekom 2013. godine bila je po umanjenoj osnovici od 500,00 kn Intencija sindikata bila je da se na pregovorima s Vladom Republike Hrvatske uvede i pitanje isplata jubilarnih nagrada dobivenih tijekom 2013., no prijedlog je odbijen, te se raspravljalo isključivo o razlikama po onim nagradama ostvarenim tijekom 2014. i 2015. godine, na koje se novodoneseni dokumenti u konačnici i odnose.

Napomena: Sudsku tužbu moguće je podnijeti po ovoj osnovi, kao i iz bilo kojeg razloga, no dodatno se upućuje na činjenicu da je tijekom 2013. godine visina osnovice za službenike i namještenike u državnim i javnim službenicima bila regulirana tada važećim i nespornim dodacima kolektivnih ugovora, da iznosi određenih prava u državnim i javnim službama utvrđeni kolektivnim ugovorima ne moraju biti isti, te da je i na području javnih i državnih službi u 2013. godini osnovica bila umanjena u odnosu na iznos od 1800,00 kn i iznosila je 900,00 kn i 500,00 kn, sukladno dodacima kolektivnih ugovora.