Kalkulator plaće učitelja prema stručnoj spremi i stažu

Izračun plaće učitelja i profesora prema stručnoj spremi i stažu

Portal ucenici.com izradio je kalkulator plaće prema koeficijentima za I. skupinu zaposlenih u školama.

Osnovica za obračun plaće u javnim službama za 2017. godinu
Osnovica za obračun plaće u javnim službama za 2017. godinu

Kalkulator plaće za zaposlene u školama

Osnovica za obračun plaće u javnim službama utvrđuje se u visini od 5.421,54 kune bruto i primjenjuje se od 1. studenoga 2017. godine, počevši s plaćom za mjesec studeni 2017. godine, koja se isplaćuje u mjesecu prosincu 2017. godine. Ova BETA verzija je u tesnoj fazi te još nije moguće napraviti izračun s dodatcima na plaću. UPDATE (25.5.2018. dodana verzija za učitelje koji imaju više od 30 godina radnog staža)

Napomena: Izračun je informativan i ne može se koristiti u druge svrhe. Kalkulacija je bez dodataka na plaću.

UMANJENJE RADNE OBVEZE UČITELJA s više od 30 godina staža (Stupa na snagu 1.9.2018.)

Napomena: Kad u kalkulator upišete 30 ili više godina staža otvara se mogućnost odabira umanjenja satnice ili uvećanja plaće.

Učitelji ima pravo na:

  • Umanjene sate za izvođenje neposrednog odgojno-obrazovnog rada za dva (2) sata tjedno

ILI

  • pravo na uvećanje osnovne plaće za 4%.
Kalendar školske godine 2018./2019.
Kalendar školske godine 2018./2019.

Učitelj koji ima više od 30 godina radnog staža ima pravo na umanjene sati za izvođenje neposrednog odgojno-obrazovnog rada za dva (2) sata tjedno uz uvjet da je redovitom i/ili izbornom nastavom zadužen s minimalnim brojem sati za ostvarivanje prava na puno radno vrijeme.

Učitelj koji želi koristiti pravo na umanjenu satnicu MORA do 15. srpnja tekuće školske godine dostaviti ravnatelju pisanu obavijest o namjeri korištenja prava na umanjenje sati rada u narednoj školskoj godini.

  • Tog učitelja poslodavac ne može zadužiti prekovremenim radom, osim u slučaju prijeke potrebe, kada u jednom danu nije moguće ni na koji način zadužiti drugog učitelja za organizaciju zamjene.
  • Učitelju razredne nastave koji koristi pravo na umanjenje satnice kojem se smanjuje tjedno zaduženje u satima redovite nastave, nastavu odgojnih područja (Glazbena kultura, Likovna kultura i Tjelesna i zdravstvena kultura, ako je to u skladu s nastavnim planom) izvodi učitelj predmetne nastave.
  • Ako nastavu Glazbene kulture u IV. razredu izvodi učitelj predmetne nastave, za učitelj razredne nastave koji koristi pravo umanjenje satnice ima pravo na još jedan sat tjednog umanjenja neposrednog odgojno-obrazovnog rada.
Kalkulator JUBILARNE NAGRADE za javne i državne službenike
Kalkulator JUBILARNE NAGRADE za javne i državne službenike

Umjesto učitelja koji koristiti pravo na umanjenu satnicu dodatni rad, dopunsku nastavu ili
izvannastavne aktivnosti izvodi drugi učitelj sukladno tjednom i godišnjem zaduženju.

Ako učitelj ne koristi pravo na umanjenje satnice, ostvaruje pravo na uvećanje osnovne plaće za 4%.

Učitelj koji ispuni uvjete od 30 godina radnoga staža tijekom školske godine, za tu školsku godinu ne može ostvariti pravo na umanjenje satnice, već za tu školsku godinu ostvaruje pravo na uvećanje osnovne plaće za 4%.

U kalkulatoru izračunajte isplati vam se bolje uzeti umanjenje satnice ili uvećanje plaće!

Prijavite se na našu mail listu!

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Comments are closed.