Advertisement
Categories: Zakoni i pravilnici

Koje su obveze dežurnih nastavnika?

Advertisement

Dežurstvo učitelja i nastavnika je jedno od zaduženja koje je do sad bilo vrlo loše propisano Kolektivnim ugovorima i pravilnicima pa je zbog toga u dijelu škola dolazilo do nepravednih i prekomjernih zaduženja učitelja s dežurstvima.

U srednjim školama dežurstvo je propisano Kolektivnim ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama i to u Članku 14. točka B) alineja 16.:

Advertisement

• dežurstva nastavnika u prostoru srednjoškolske ustanove za vrijeme radnog vremena nastavnika prema rasporedu neposrednog odgojno-obrazovnog rada, koja se obavljaju 30 minuta prije te završavaju 30 minuta poslije obavljanja neposrednog rada nastavnika, te za vrijeme odmora učenika između nastavnih sati, a kojima su obuhvaćeni svi nastavnici ustanove ravnomjerno;

No zbog dosta općenitog članka kojim nisu propisane prava, obveze i kriteriji nastavnika na poslovima dežurstva u prostoru srednjoškolske ustanove dolazilo je dosta prigovora na zaduženja nastavnika po pitanju dežurstva.

Advertisement

Pitanje o poslovima dežurstva nastavnika je upućeno i Zajedničkoj komisiji za tumačenje kolektivnog ugovora koju čine 3 predstavnika Ministarstva znanosti i obrazovanja i 3 predstavnika većinskog sindikata u srednjoškolskim ustanovama. Bitno je napomenuti da njihova tumačenja imaju pravnu snagu i učinke kolektivnog ugovora.

Tumačenje br. 13/18 (DEŽURSTVA NASTAVNIKA) prenosimo u cijelosti


Nastavnici u srednjoj školi izvode nastavu i druge oblike neposrednog odgojno-obrazovnog rada s učenicima te obavljaju poslove koji proizlaze iz naravi i opsega odgojno-obrazovnog rada.

Advertisement

Tjedne obveze nastavnika u srednjoškolskim ustanovama utvrđuju se u 40-satnom radnom tjednu godišnjim planom i programom rada srednjoškolske ustanove skladu s nacionalnim kurikulumom, nastavnim planom i programom i školskim kurikulumom, o čemu se nastavniku izdaje odluka o tjednom i godišnjem zaduženju na poslovima neposrednog nastavnog rada i ostalim poslovima koji proizlaze iz neposrednog nastavnog i odgojno-obrazovnog rada i iz izvršenja aktivnosti i poslova iz nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma.

Sadržaj stavka 2. točke B) članka 14.Kolektivnog ugovora podrazumijeva da nastavnik može biti zadužen poslovima dežurstva u prostoru srednjoškolske ustanove za vrijeme radnoga vremena nastavnika prema rasporedu neposrednog odgojno-obrazovnog rada na način da:

Advertisement
  •  ukoliko njegov nastavni rad započinje s početkom jutarnje ili popodnevne smjene  može biti zadužen poslovima dežurstva 30 minuta prije obavljanja prvog nastavnog sata u smjeni;
  • ukoliko njegov nastavni rad završava sa zadnjim nastavnim satom u prvoj ili drugoj smjeni može biti zadužen poslovima dežurstva 30 minuta poslije obavljanja neposrednog rada.
  • nastavnik može biti zadužen poslovima dežurstva unutar dnevnog rasporeda svoga neposrednog nastavnog rada za vrijeme malih i velikog odmora učenika.
  • obveza je poslodavca da poslovima dežurstva trebaju biti obuhvaćeni svi nastavnici srednjoškolske ustanove ravnomjerno, što podrazumijeva prema stavku 3. članka 100 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi nastavnike, strukovne učitelje, suradnike u nastavi i odgajatelje.
  • ravnomjernost pretpostavlja vremenski ravnomjerno zaduženje poslovima dežurstva svih navedenih što je uvjetovano prostornim potrebama ustanove, brojem nastavnika i brojem radnih dana, te se obveze dežurstva nastavnika propisuju odlukom o tjednom i godišnjem zaduženju nastavnika.
  • dežurni nastavnici ne uspostavljaju red i ne mogu biti odgovorni za fizičku zaštitu objekta. Obveza poslodavca je osiguravanje i zaštita prava i dostojanstva radnika, te uvjeta rada na siguran način i na način koji ne ugrožava zdravlje i sigurnost radnika.
  • dežurstvo nastavnika podrazumijeva komunikaciju sa učenicima u prostoru ustanove, savjetovanje i odgovaranje na pitanja, pomoć u rješavanju mogućih problema, usmjeravanje učenika prema stručnim službama prema njihovom interesu i potrebi, te izvješćivanje ravnatelja ustanove i stručnih suradnika o mogućim situacijama koje nisu u skladu sa kućnim redom ustanove.
  • dežurstvo nastavnika ne planira se u vremenu nastavnog procesa jer podrazumijeva se da su učenici u učionicama, kabinetima, praktikumima, radionicama i da sudjeluju u nastavnom procesu.
  • za sigurnost ustanove u tom vremenu odgovorna je nadležna osoba odnosno ravnatelj ustanove i osobe za fizičku zaštitu objekta.

Advertisement
Advertisement

Recent Posts

NOVI kalkulator plaće s projekcijama povećanja u 2020. i 2021. godini

Vlada i sindikati dogovorili su 3% povećanja koeficijenta 1. prosinca ove godine, te još 1% od 1. lipnja 2020. Dodatnih… Read More

Vremenik natjecanja i smotri u školskoj godini 2019./2020.

Agencija za odgoj i obrazovanje objavljuje vremenik za provedbu natjecanja i smotri učenika/ca osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj… Read More

Advertisement

Datum isplate plaće za studeni 2019. godine! Isplata dara za dijete i božićnice u prosincu.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je odobrilo sredstva za isplatu plaće zaposlenicima osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova za mjesec… Read More

NESLUZBENO: Koeficijent 6.11% u tri rate za nastavno, a dodatci za nenastavno osoblje

Sindikati i Vlada danas od 14.30 sati nastavljaju pregovore u devetom tjednu štrajka i 16. danu u kojem nema nastave. … Read More

Plenković pozvao sindikate na sastanak u Vladu

Nakon što su danas objavili rezultate izjašnjavanja o ponudi Vlade, koja je velikom većinom odbijena, sindikati su pozvani na nastavak… Read More

Učitelji odbili ponudu Vlade: “Štrajk ide dalje punom snagom”

Sindikat hrvatskih učitelja i onih zaposlenih u srednjim školama u petak u 11 su objavili rezultate referenduma na kojem su… Read More