Home Upisi u srednju školu Konstituirano zajedničko Povjerenstvo za tumačenje TKU-a! Gdje i kako slati upit za...

Konstituirano zajedničko Povjerenstvo za tumačenje TKU-a! Gdje i kako slati upit za tumačenje.

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama potpisan je 7. prosinca 2017. godine, a sva ugovorena prava u njemu primjenjuju se od 1. prosinca 2017.  Temeljni kolektivni ugovor dostupan je poveznici.

Prema TKU jedino Tumačenja Povjerenstva imaju pravnu snagu i učinke kolektivnog ugovora, dostavljaju se podnositelju upita pisanim putem i objavljuju na web-stranicama Ministarstva rada i mirovinskoga sustava.

Izvadak iz TKU-a za javne službenike:

TUMAČENJE UGOVORA

Osnivanje i ovlasti povjerenstva za tumačenje

Članak 18.

 1. Ugovorne strane osnivaju zajedničko Povjerenstvo za tumačenje ovoga Ugovora u koje svaka strana imenuje po tri predstavnika i njihove zamjenike.
 1. Povjerenstvo za tumačenje ovoga Ugovora:
 • daje tumačenje odredaba ovoga Ugovora;
 • daje prijedloge ugovornim stranama za izmjenu spornih članaka Ugovora;
 • prati izvršavanje ovoga Ugovora i izvještava obje strane o kršenju Ugovora; i
 • obavlja druge poslove određene ovim Ugovorom.

Način rada povjerenstva

Članak 19.

 1. Povjerenstvo donosi svoje odluke većinom glasova svih članova.
 1. Povjerenstvo donosi poslovnik o svom radu.
 1. Ako se Povjerenstvo ne može složiti oko tumačenja odredbi ovoga Ugovora, povjerit će tumačenje neutralnom stručnjaku.
 1. O izboru neutralnog stručnjaka i određivanju roka u kojem se treba donijeti odluka, sporazumjet će se članovi Povjerenstva.
 1. Tumačenje neutralnog stručnjaka Povjerenstvo je dužno prihvatiti kao svoje tumačenje.
 1. Tumačenja Povjerenstva imaju pravnu snagu i učinke kolektivnog ugovora, dostavljaju se podnositelju upita pisanim putem i objavljuju na web-stranicama Ministarstva rada i mirovinskoga sustava.

Rokovi za tumačenje

Članak 20.

 1. Na zahtjev jedne od ugovornih strana ili poslodavaca, Povjerenstvo za tumačenje dužno je dati tumačenje ovoga Ugovora u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva.
 1. Neutralni stručnjak dužan je dati svoje tumačenje u roku od 15 dana.

Zajedničko Povjerenstvo:

 • daje tumačenje odredaba TKU-a
 • daje prijedloge ugovornim stranama za izmjenu spornih članaka TKU-a
 • prati izvršavanje i izvještava obje strane o kršenju TKU-a
 • obavlja druge poslove određene TKU-om.

Povjerenstvo ima šest članova od kojih svaka Ugovorna strana imenuje tri člana.  Predsjednik Povjerenstva je Branimir Mihalinec, a za zamjenicu predsjednika imenovana je  Marija Pećanac.

Za predstavnike Vlade Republike Hrvatske u zajedničkom Povjerenstvu imenovani su:

 • Stipe Mamić, član / Tanja Malinac, zamjenik člana
 • Matija Kikelj, član / Sanda Pipunić, zamjenik člana
 • Marija Pećanac, član / Kristina Hrgar, zamjenik člana

Za predstavnike Sindikalne strane potpisnice Ugovora, imenovani su:

 • Branimir Mihalinec,  član/  Anica Prašnjak, zamjenik člana
 • Tajana Drakulić, član / Mirela Matijević Erceg, zamjenik člana
 • Mirela Bojić, član, / Ana Tuškan, zamjenik člana

Sjedište Povjerenstva je mjesto predsjednika Povjerenstva.

Povjerenstvo donosi poslovnik o radu. Odluke u formi tumačenja, Povjerenstvo donosi većinom glasova svih članova Povjerenstva.

Ako se Povjerenstvo ne može složiti oko tumačenja odredaba TKU-a, tumačenje će povjeriti neutralnom stručnjaku. Članovi Povjerenstva sporazumjet će se o izboru neutralnog stručnjaka kao i o određivanju roka u kojem isti treba donijeti odluku. Tumačenje neutralnog stručnjaka, Povjerenstvo je dužno prihvatiti kao svoje tumačenje.

Upiti se podnose na obrascu kojeg možete preuzeti na poveznici.

Upiti za tumačenje zaprimaju se na adresi Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb odnosno na e-mail adresu: [email protected].

Tumačenja Povjerenstva redovito se objavljuju na web stranicama Ministarstva rada i mirovinskoga sustava: http://www.mrms.hr/.