Naslovnica Srednja škola Matematika – što će meni to!?

Matematika – što će meni to!?

Matematika je svuda oko nas! Svakodnevno donosimo važne odluke, rješavamo probleme i razne situacije, a baš je matematika ta koja nam pomaže da pristupimo problemu na pravi način, da napravimo nekakav postupak u rješavanju i na kraju, što je i najbitnije, da racionalno i efikasno riješimo neki problem. Međutim učitelji matematike nekada nisu svjesni koliko je važno da u potpunosti objasniti djeci koja je svrha onoga što uče i koji je cilj. Zato kad učenik pita “što će mi ovo u životu?”, ma koliko vam djelovalo neprimjenjivo, nemojte samo reći to mi je u planu i programu ili to nam slijedi u udžbeniku. Ako stvarno želimo da učenici nešto nauče moramo ih na to nagovoriti, privoljeti, motivirati i postići da oni to žele naučiti svojom voljom. Prisila neće dati nikakve, ili će dati tek prividne rezultate.

Matematika je život, škola, učitelji, učenici i roditelji, stav prema matematici
Matematika je život

Umijeće je objasniti učenicima kako sa svakom novom lekcijom ili zadatkom, postaju sposobniji za uspjehe u životu i savladavanje prepreka na koje, nažalost, će svakako naići u životu. No, nažalost, stav društva prema matematici je loš. Djeca od kad znaju za sebe primaju samo informaciju kako je matematika teška ili nešto strašno što samo neki mogu razumjeti, a najžalosnije je kad čuju – to ti nikada neće trebati! I to učitelj mora promjeniti.

Teška matematika, učenici i učitelji. Škola i matematika
Teška matematika

Da, matematika zahtijeva disciplinu i uči da nema napretka bez ozbiljnog rada i posvećenosti. Matematika ne trpi preskakanja dijelova gradiva, jer su matematički sadržaji kumulativni, što znači da je usvajanje novog gradiva moguće samo ako je svladana većina prethodnog. Ali nikada nije kasno za naučiti! Najčešće moraju promjeniti stav djece prema matematici. Tu su učitelji stavljeni u najveći problem. A zbog preopširnog programa i premalo sati s djecom ne mogu primjenjivati matematiku i pokazati njenu primjenjivost.
Kad je nešto preteško i nerazumljivo djeluje odbojno na učenike. Zato je važno da gradivo bude dobro objašnjeno i da ga shvati većina, po mogućnosti svi učenici u razredu. Ako je potrebno gradivo treba objašnjavati više puta. Na pitanja učenika treba uvijek i s voljom odgovarati i poticati ih da pitaju što više.

Promijenimo stav učenika i društva prema MATEMATICI!