Home Upis u srednje škole 2019/2020 godine Najčešće postavljana pitanja vezana uz upis učenika u I. razred srednje škole

Najčešće postavljana pitanja vezana uz upis učenika u I. razred srednje škole

Najčešće postavljana pitanja vezana uz upis učenika u I. razred srednje škole

Sve informacije vezano uz prijavu kandidata u sustav i prijava obrazovnih programa te rokova za dostavu dokumenata i roka dostave upisnica srednjim školama su dostupne u publikaciji Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2016./2017. – Idemo u srednju!

Datumi upisa učenika u prvi razred srednje škole 2017./2018.
Datumi upisa učenika u prvi razred srednje škole 2017./2018.

1) Koji su uvjeti upisa učenika u I. razred srednje škole?

Uvjet upisa učenika u I. razred srednje škole jest završeno osnovnoškolsko obrazovanje, a upisi se odvijaju elektroničnim putem preko Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ). Za prijavu u taj sustav (NISpuSŠ) morate dobiti korisničko ime i lozinku od administratora bilo osnovne škole bilo srednje škole, bilo Središnjeg prijavnog ureda, ovisno o tome jeste li:

  • upravo završili 8. razred osnovne škole (od administratora osnovne škole),
  • ili ste u I. razredu srednje škole, nećete s uspjehom završiti I. razred i želite ponovno upisati I. razred srednje škole (od administratora srednje škole),
  • ili ste se ispisali iz I. razreda srednje škole i želite ponovno upisati I. razred srednje škole (prijava preko Središnjeg prijavnog ureda)
  • ili ste završili osnovnu školu u inozemstvu ili u drugim obrazovnim sustavima (prijava preko Središnjeg prijavnog ureda).

2) Kako će se prijavljivati za upisni postupak oni učenici koji osnovno obrazovanje ne završavaju kao redoviti učenici osnovne škole u Republici Hrvatskoj?

Učenici koji osnovno obrazovanje ne završavaju kao redoviti učenici osnovne škole u Republici Hrvatskoj (kandidati koji osnovno obrazovanje završavaju ili su završili u inozemstvu ili drugim obrazovnim sustavima; kandidati koji nisu s pozitivnim uspjehom završili prvi razred srednje škole u Republici Hrvatskoj, ispisali su se te žele ponovno upisati prvi razred u drugome obrazovnom programu; kandidati koji su prethodne školske godine završili osnovno obrazovanje u Republici Hrvatskoj, ali se nisu upisali u srednju školu) prijavljuju se Središnjem prijavnom uredu kako je navedeno u publikaciji Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2016./2017. – Idemo u srednju!

3) Učenik se ispisao iz I. razreda srednje škole. Kako se može ponovno upisati u I. razred srednje škole?

Budući da se učenik ispisao iz I. razreda i želi se upisati ponovno u I. razred srednje škole, više nije kandidat koji ima status redovitog učenika osnovne škole u RH. Kako posjeduje elektronički identitet iz sustava [email protected], samo što nije automatski registriran kao korisnik sustava, javlja se Središnjem prijavnom uredu pri Agenciji za znanost i visoko obrazovanje koji će ga uputiti kako se registrirati preko registracijskog obrasca i tako reaktivirati svoje podatke. Za prijavu u sustav koriste se elektroničkim identitetom i PIN-om koji će im biti dostavljen SMS porukom na broj mobilnoga telefona koji su prijavili prilikom registracije. Kandidati koji su se registrirali u prijašnjemu upisnome roku i čiji su osobni podaci i ocjene uneseni u sustav, nisu dužni u idućemu upisnome roku ponovno dostaviti dokumentaciju. Kontakt Središnjeg prijavnog ureda: tel.: 01 / 6274 877, e-pošta: [email protected]

4) Možete li mi dati informaciju o tome gdje da pošaljem prijavnicu ako sam se ispisala iz I. razreda srednje škole i ponovno se upisujem u ovom ljetnom roku?

Svoju prijavnicu možete ispisati sa svog sučelja na kartici Moj odabir koju ste dužni potpisanu i na vrijeme dostaviti isključivo u digitalnom formatu Središnjem prijavnom uredu na elektroničku poštu [email protected]

5) Učenik ponavljač koji se nije ispisao iz škole ali je reaktivirao svoj elektronički identitet kod upisnog koordinatora u svojoj školi – kome taj učenik nosi potpisanu prijavnicu, svom razredniku ili SPU?

U slučaju kada učenik I. razreda srednje škole nije s uspjehom završio razred, a nije se ispisao iz škole, onda reaktivira svoj elektronički identitet kod upisnog koordinatora u srednjoj školi i potpisanu prijavnicu donosi upisnom koordinatoru odnosno svom razredniku u srednju školu u kojoj je još uvijek redovni učenik. Sve dodatne informacije i upute nalaze se u publikaciji Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2016./2017. – Idemo u srednju!.

6) Tko zaprima potpisane prijavnice, a tko upisnice?

Nakon zaključavanja odabira obrazovnih programa, slijedi rok zaprimanja potpisanih prijavnica koje učenici donose razrednicima u osnovnu školu, učenici koje je registrirala srednja škola ili glazbena/plesna škola u srednju školu ili glazbenu/plesnu školu, a ostali kandidati predaju prijavnice Središnjem prijavnom uredu isključivo elektroničkim putem.

Zatim, nakon objave konačnih ljestvica poretka, kandidati sječu pravo upisa u obrazovni program najvišega prioriteta u kojemu se nalaze u sklopu upisne kvote. Tada učenik, svoj upis potvrđuje vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na upisnici dostupnoj na mrežnoj stranici NISpuSŠ-a (www.upisi.hr), koju je dužan dostaviti u srednju školu, uz dostavu dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole sukladno Kalendaru.

Sve informacije vezano uz prijavu kandidata u sustav i prijava obrazovnih programa te rokova za dostavu dokumenata i roka dostave upisnica srednjim školama su dostupne u publikaciji Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2016./2017. – Idemo u srednju! (rubrika Kalendar) na mrežnoj stranici NISpuSŠ-a (Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole) na https://www.upisi.hr/upisi/.

7) Koji je način potpisivanja prijavnice, odnosno može li je potpisati samo roditelj?

Nakon što učenik potvrdi svoj upis vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na obrascu (upisnici) i dostavi ga srednjoj školi, učenik je upisan u I. razred srednje škole u školskoj godini 2016./2017. Ako učenik zbog opravdanih razloga nije u mogućnosti u propisanim rokovima sukladno točkama X., XI. I XII. Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2016./2017. (Narodne novine, broj 52/15) dostaviti potpisan obrazac (upisnicu) za upis u I. razred, dužan ga je dostaviti njegov roditelj/skrbnik ili opunomoćenik. Postupci potvrđivanja (zaključavanja) lista prioriteta, potpisivanja i pohranjivanja prijavnica s konačnom listom prioriteta učenika opisani su u publikaciji Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2016./2017. – Idemo u srednju! na mrežnoj stranici NISpuSŠ-a (Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole) na https://www.upisi.hr/

8) Kako se može dogoditi da zbog krivog odabira drugog 1. stranog jezika, kandidat ostane neupisan?

Prilikom prijave pojedinog obrazovnog programa potrebno je odabrati prvi i drugi strani jezik i izborne predmete između ponuđenih stranih jezika i izbornih predmeta koji se u srednjoj školi predaju. Odabirom prvog stranoga jezika, znanje toga stranoga jezika postaje preduvjet za odabrani obrazovni program. Preduvjet se smatra ispunjenim ako je kandidat u osnovnoj školi učio taj strani jezik najmanje četiri godine osnovnog obrazovanja ili ako na dodatnoj provjeri u srednjoj školi dokaže poznavanje toga stranoga jezika. Svim kandidatima koji imaju prijavljen prvi strani jezik, a nije im evidentiran u svjedodžbama te ne zadovolje dodatnu provjeru prijavljenog prvog stranog jezika u prijavljenim srednjim školama, stajat će upozorenje, na kartici Moj odabir, tako što će pod kolonom Zadovoljeni specifični preduvjeti, pisati Ne, obojano crvenom bojom te pod kolonom Pravo upisa neće pisati Da. Prema tome, do zaključavanja odabira obrazovnih programa, kandidatima je otvorena mogućnost promjene prijave pojedinih obrazovnih programa. Nakon zaključavanja odabira obrazovnih programa, s ljestvica poretka pojedinih obrazovnih programa, obrisat će se kandidati koji do tog datuma nisu zadovoljili potrebne preduvjete za njihov upis. Trenutkom objave konačnih ljestvica poretka kandidati stječu pravo upisa u obrazovni program najvišeg prioriteta u kojemu se nalaze u sklopu upisne kvote. Konačne ljestvice poretka više se ne mijenjaju.

9) Ako sam odabrao za dva obrazovna programa za 1. strani jezik onaj strani jezik za koji nemam ocjenu, moram li u obje škole izaći na provjeru znanja? Što ako se termini provjere znanja poklapaju u te dvije škole?

Kandidat koji u osnovnoj školi nije učio određeni strani jezik može prilikom prijave programa obrazovanja odabrati učenje toga stranog jezika kao prvog stranog jezika uz uvjet da je na provjeri znanja utvrđena mogućnost učenja tog stranog jezika kao prvog stranog jezika. Provjeru znanja iz prijavljenog stranog jezika provodi stručno povjerenstvo srednje škole u koje se kandidat upisuje, o čemu se sastavlja zapisnik. Provjeru znanja iz prijavljenog stranog jezika kandidat polaže u jednoj školi i rezultati provjere vrijede za prijavu u druge škole koje uvjetuju znanje istoga stranog jezika.

10) Što ako ne zadovoljavam uvjete kad odaberem neki od prijavljenih programa?

Ako kandidat nije zadovoljio potrebne preduvjete za upis nekog od prijavljenih programa, navedeno će biti vidljivo na detaljnome prikazu bodovanja za prijavljeni program u svakome trenutku. Kandidat takve programe može obrisati sa svoje liste, ako ne postoji mogućnost zadovoljenja potrebnih preduvjeta i umjesto njih prijaviti druge programe. Nakon zaključavanja odabira programa, odnosno škola, izmjene više neće biti moguće. Sve dodatne informacije i upute nalaze se u publikaciji Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2016./2017. – Idemo u srednju!.

11) Zašto se ne vidi kandidat u onim plasmanima u kojima nema najbolji odabir?

Kandidat će se naći na ljestvici poretka samo jednoga obrazovnog programa na kojemu se nalazi u sklopu upisne kvote i to onoga koji je najviše na njegovoj listi prioriteta. Ostaje na ljestvicama poretka višega prioriteta na kojima se ne nalazi u sklopu upisne kvote, a sa svih ostalih ljestvica poredaka nižega prioriteta se briše. Međutim, na oglednim ljestvicama poretka kandidat može vidjeti koje bi mjesto, sukladno ostvarenim bodovima, mogao zauzimati na svim ljestvicama poretka.

12) Ako zakasnim na ljetni rok prijave za upise u odjele za sportaše, ima li naknadnog upisa u taj odjel?

Bodovanje za upis kandidata u I. razred razrednih odjela za sportaše provodi se na način opisan u Pravilniku o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole. Pravo prijave za upis u razredne odjele za sportaše imaju kandidati koji su uvršteni na rang-listu određenog sportskog saveza, pri čemu ističemo da ovi bodovi vrijede samo kod upisa u razredne odjele za sportaše, dok se za upis u ostale obrazovne programe ne računaju. Kandidati moraju poštivati rokove prijave u sustav kako bi se našli na rang-listama nacionalnih sportskih saveza i kako bi se mogli prijaviti u obrazovne programe koji se odnose na razredne odjele za sportaše, kako u ljetnom tako i u jesenskom upisnom roku. Kandidati koji u zadanom roku ne iskažu interes za upis u razredne odjele za sportaše neće biti u mogućnosti odabrati obrazovne programe koji imaju razredne odjele za sportaše.

13) Trebam li rezultate natjecanja kojima ostvarujem dodatne bodove pri upisu u I. razred srednje škole nekome donijeti, ako da, kome?

Kandidatima se vrednuju rezultati koje su postigli u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja na natjecanjima školskih sportskih društava ili na natjecanjima u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje. Rezultati natjecanja bit će uneseni izravno u NISpuSŠ na temelju postojećih podataka u sustavu e-Matice i učenici ih ne trebaju dodatno dokazivati. Ako neki od rezultata nije vidljiv na učenikovu korisničkom profilu na: www.upisi.hr, učenik se treba obratiti razredniku u svojoj školi.

14) Kako mogu znati omogućuje li mi sudjelovanje na mojem državnom natjecanju, izravan upis ili dodatne bodove pri upisu u srednju školu?

Vrednuju se i boduju rezultati kandidata postignutih na državnim natjecanjima iz znanja iz Kataloga natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske, koja se provode u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, a koja je odobrilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta te međunarodnim natjecanjima koje verificira Agencija za odgoj i obrazovanje. Vrednovanje rezultata kandidata postignutih na natjecanjima iz znanja, pravo na izravan upis ili dodatne bodove ostvaruju kandidati na osnovi rezultata koje su postigli na natjecanjima u znanju iz nastavnih predmeta Hrvatskog jezika, Matematike i 1. stranog jezika, ili na natjecanjima u znanju iz dvaju nastavnih predmeta posebno značajnih za upis u skladu s Popisom predmeta posebno važnih za upis ili u jednome natjecanju iz znanja koji samostalno određuje srednja škola iz Kataloga natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske, koja se provode u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje. Prema tome, nužno je pogledati u Popis predmeta posebno važnih za upis koji je dodatak Pravilniku o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje 6 škole i provjeriti da li se navedeno državno natjecanje vrednuje. Jedno natjecanje iz znanja kojeg samostalno određuje srednja škola iz Kataloga natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske, a koja se provode u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, moguće je provjeriti tek nakon objave natječaja srednjih škola.

15) Kako se kandidatu sa zdravstvenim teškoćama dodaje jedan bod pri odabiru obrazovnih programa?

Kandidatu sa zdravstvenim teškoćama dodaje se jedan bod na broj bodova koji je utvrđen tijekom postupka vrednovanja za programe obrazovanja za koje posjeduje stručno mišljenje Službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. S tako utvrđenim brojem bodova kandidat se rangira na ukupnoj ljestvici poretka. Dodatni bod računat će mu se samo za one programe obrazovanja za koje posjeduje stručno mišljenje Službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

16) Tko izdaje liječničku potvrdu o dugotrajnoj teškoj bolesti roditelja za ostvarivanje dodatnog boda pri upisu u srednju školu prema Pravilniku o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole?

U skladu sa odredbama čl. 20. Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata u I. razred srednje škole za šk. god. 2016./2017. (Vrednovanje uspjeha kandidata koji žive u otežanim uvjetima obrazovanja uzrokovanim nepovoljnim ekonomskim, socijalnim te odgojnim čimbenicima), ako kandidat živi uz jednoga i/ili oba roditelja s dugotrajnom teškom bolesti, da bi ostvario pravo na dodatan 1 bod na broj bodova koji je utvrđen tijekom postupka vrjednovanja, potrebno je dostaviti razredniku u osnovnoj školi liječničku potvrdu o dugotrajnoj težoj bolesti jednoga i/ili oba roditelja. To se, prije svega, odnosi na teška zdravstvena oboljenja ili kronične bolesti i/ili dulje liječenje o kojem liječnik roditelja ima potpuna saznanja i medicinsku dokumentaciju na temelju koje može prosuditi o kojoj vrsti i težini bolesti je riječ. Za više informacija o tome, roditelji se trebaju obratiti svom liječniku opće medicine.

17) Kako se upisuju kandidati koji osnovno obrazovanje završavaju izvan RH?

Pravo upisa u I. razred srednje škole imaju svi kandidati nakon završenog osnovnog obrazovanja, pod jednakim uvjetima u okviru broja utvrđenog odlukom o upisu koju za svaku školsku godinu donosi ministar nadležan za obrazovanje. Pod jednakim uvjetima u srednje škole upisuju se kandidati hrvatski državljani, Hrvati iz drugih država te djeca državljana iz država članica Europske unije. Upis ostvaruju prije svega posjedovanjem elektroničkog identiteta iz sustava [email protected], a za to ih mora registrirati Središnji prijavni ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje, i to na temelju dostavljenog potpisanog registracijskog obrasca koji popunjava kandidat. Ako kandidat u trenutku prijave još pohađa završni razred osnovne škole, svjedodžbu završnoga razreda dostavit će naknadno, a najkasnije do roka navedenoga u Kalendaru. Svjedodžbe koje nisu izdane u Republici Hrvatskoj moraju proći postupak priznavanja. Postupak priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije radi nastavka obrazovanja obavit će srednja škola u koju se kandidat upisao. Također, slobodno se možete obratiti Središnjem prijavnom uredu pri Agenciji za znanosti i visoko obrazovanja na elektroničku poštu [email protected] ili putem telefona na broj 01/6274-877.

18) Kako se upisuju ocjene iz drugih obrazovnih sustava i što ako nema tog predmeta u hrvatskom obrazovnom sustavu?

Kandidati se za upis u obrazovne programe prijavljuju putem mrežne stranice Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ) www.upisi.hr, a na temelju natječaja za upis koji raspisuju i objavljuju srednje škole. Oni kandidati koji su neki od posljednja četiri razreda završili u inozemstvu, svojemu razredniku (ukoliko su trenutno uključeni u obrazovni sustav Republike Hrvatske) ili Središnjem prijavnom uredu, dostavljaju svjedodžbe razreda završenih u inozemstvu, a razrednik ili Središnji prijavni ured podatke unosi u sustav NISpuSŠ. U NISpuSŠ-u postoje unesene konverzijske tablice preko kojih će se ocjene učenika iz inozemnog obrazovnog sustava, prilagoditi u ocjene hrvatskog obrazovnog sustava. U slučaju da je učenik u školi u inozemstvu imao nastavne predmete koji nisu nastavni predmeti koji se izvode u hrvatskom obrazovnom sustavu, isti će također biti uneseni i vrednovati se u prosjeku svih zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja, a u skladu s Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole u šk. god. 2016./2017.

19) Treba li učenik za upis u srednju strukovnu školu za vezane obrte (JMO programe) donijeti ugovor o naukovanju?

Nakon javne objave konačnih ljestvica poretka učenika u NISpuSŠ, učenik ostvaruje pravo upisa u I. razred srednje škole u šk. god. 2016./17. Učenici koji se upisuju u programe strukovnog obrazovanja za vezane obrte (JMO programe) trebaju dostaviti dokumente o ispunjavanju posebnih uvjeta iz natječaja za upis, a to je dokazivanje zdravstvene sposobnosti kandidata za obavljanje poslova te sklapanje ugovora o naukovanju, odnosno ugovor o tome kod kojeg će licenciranog obrtnika učenik obavljati praksu. Znači, prilikom upisa izabrane srednje strukovne škole, uz ostalu dokumentaciju dostavlja se i ugovor o naukovanju, u za to predviđenom roku.

20) Koji su mi dokumenti potrebni ako ostvarim pravo upisa u neku srednju školu?

Kandidati koji su ostvarili pravo na upis u obrazovne programe za koje je potrebna potvrda liječnika školske medicine, liječnička svjedodžba medicine rada i/ili ugovor o naukovanju, dužni su u roku navedenom u Kalendaru, u srednju školu donijeti ove dokumente. Kandidati koji u školu ne dostave upisnicu te, ako je to potrebno, potvrdu liječnika školske medicine, svjedodžbu medicine rada i/ili ugovor o naukovanju, gube pravo na upis i upućuju se na sljedeći upisni rok. Kandidati koji nisu uspjeli u ljetnom upisnom roku ostvariti pravo upisa u I. razred srednje škole, upućuju se na sljedeći upisni rok, odnosno jesenski upisni rok, kada će se kandidirati za one obrazovne programe u kojima je preostalo slobodnih mjesta. Sve dodatne informacije i upute nalaze se u publikaciji Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2016./2017. – Idemo u srednju!

21) Ako zakasnim u roku predati potrebne dokumente, postoji li naknadni rok da mi se prihvate dokumenti?

Od početka ljetnog upisnog roka, na mrežnoj stranici www.upisi.hr, dostupna je i Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2016./2017. i publikacija Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2016./2017. – Idemo u srednju!, u kojima se možete informirati o upisu kandidata prema zadanim rokovima, važnosti poštovanja svakog zadanog roka te nepriznavanju naknadnih prijava izvan zadanih rokova. Nakon zaključavanja odabira obrazovnih programa, s ljestvica poretka pojedinih obrazovnih programa, brisat će se kandidati koji do tog datuma nisu zadovoljili potrebne preduvjete za njihov upis. Trenutkom objave konačnih ljestvica poretka kandidati su stekli pravo upisa u obrazovni program najvišeg prioriteta u kojemu se nalaze u sklopu upisne kvote. Konačne ljestvice poretka više se ne mijenjaju.

22) Koje škole utvrđuju minimalni bodovni prag?

Prema Pravilniku o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole, za programe obrazovanja u trajanju od najmanje četiri godine, škola može utvrditi minimalni broj bodova potrebnih za prijavu kandidata za upis u pojedini program obrazovanja. Utvrđeni minimalni broj bodova se primjenjuje tijekom cijelog upisnog postupka. Za programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od tri godine, programe obrazovanja za vezane obrte te za programe obrazovanja koji traju manje od tri godine, a najmanje godinu dana, ne utvrđuje se minimalni broj bodova koji su potrebni za prijavu. Svi uvjeti upisa u određeni program obrazovanja bit će vidljivi na www.upisi.hr.