Home Upis u srednje škole 2019/2020 godine Napokon se oglasilo povjerenstvo o pitanju prijevoza na posao!

Napokon se oglasilo povjerenstvo o pitanju prijevoza na posao!

Danas su objavljena nova tumačenja Povjerenstva za tumačenje Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama. 

Prema njima svi oni ravnatelji koji su postupali po Stavu ministarstva su bili u krivu. Podsjetimo, Ministarstvo znanosti i obrazovanja neovlašteno se upustilo u jednostrano tumačenje odredaba Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama te je školama poslalo dopis koji je bio u suprotnosti s potpisanim TKU-om.

Ovim tumačenjima to je potvrdilo i povjerenstvo koje jedino ima pravnu snagu tumačiti Temeljni kolektivni ugovor prema članku 19. TKU-a.

Tumačenje br. 16/18 od 3. svibnja 2018.

Poslodavac ispravno primjenjuje odredbu st.10. čl.66. TKU-a kada zaposleniku koji u slučaju postojanja organiziranog javnog prijevoza isti ne koristi, isplaćuje naknadu troškova prijevoza u visini 1/12 cijene godišnje karte.

Poslodavac ispravno primjenjuje i odredbu st.12. čl.66. TKU-a kada zaposleniku, koji je sukladno st.15. čl.66. TKU-a pisano izjavio da nema organiziran javni prijevoz, isplaćuje naknadu troškova prijevoza u visini od 1 kn po prijeđenom kilometru.

Tumačenje br. 17/18 od 3. svibnja 2018.

U smislu čl.66. TKU-a, pod organiziranim javnim prijevozom smatra se isključivo onaj javni prijevoz koji zaposleniku omogućuje redoviti dolazak na posao i povratak s posla, u skladu s odredbama st. 9. čl. 66. TKU-a.

Tumačenje br. 18/18 od 3. svibnja 2018.

Zaposlenik voznim redom i rasporedom svog radnog vremena dokazuje da nema organiziranog javnog prijevoza odnosno da mu javni prijevoz ne omogućuje redoviti dolazak na posao i povratak s posla.

 

Sva tumačenja povjerenstva možete pročitati ovdje

U prilogu objavljujemo Obrazac zahtjeva za isplatu ugovorenih troškova prijevoza (koje je na svoje stranice postavio Sindikat Preporod)

Sukladno tumačenjima Povjerenstva za tumačenje TKU-a objavljenih dana 07.05.2018. na stranicama Ministarstva rada i mirovinskog sustava, svi oštećen mogu preuzeti Obrazac koji je potrebno ispuniti i predati poslodavcu da bi vam retroaktivno (Od 1.12.2017. godine) bila isplaćena razlika troškova prijevoza.

Obrazac zahtjeva za isplatu ugovorenih troškova prijevoza
Obrazac zahtjeva za isplatu ugovorenih troškova prijevoza

Danas je održan i sastanak Pregovaračkih odbora Vlade RH i sindikata javnih službi o izmjenama i dopunama TKU.

Ugovorena je dopuna članka 88. TKU u kojoj se navodi kako su iznosi ugovoreni u članku 66. (prijevoz) ugovoreni u neto iznosu, a primijenjivati će se od 1. prosinca 2017. godine.

Tekst dopune TKU:

DOPUNA TEMELJNOM KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA SLUŽZBENIKE I NAMJEŠTENIKE U JAVNIM SLUŽBAMA

Članak 1.
U Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne
novine, broj 128/17), u članku 88. se iza broja 62. i zareza dodaje broj ,,66.“ i zarez.

Članak 2.
Ova Dopuna Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama se
primjenjuje od 1. prosinca 2017. godine.