Napokon se oglasilo povjerenstvo o pitanju prijevoza na posao!

Danas su objavljena nova tumačenja Povjerenstva za tumačenje Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama. 

Prema njima svi oni ravnatelji koji su postupali po Stavu ministarstva su bili u krivu. Podsjetimo, Ministarstvo znanosti i obrazovanja neovlašteno se upustilo u jednostrano tumačenje odredaba Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama te je školama poslalo dopis koji je bio u suprotnosti s potpisanim TKU-om.

Ovim tumačenjima to je potvrdilo i povjerenstvo koje jedino ima pravnu snagu tumačiti Temeljni kolektivni ugovor prema članku 19. TKU-a.

Tumačenje br. 16/18 od 3. svibnja 2018.

Poslodavac ispravno primjenjuje odredbu st.10. čl.66. TKU-a kada zaposleniku koji u slučaju postojanja organiziranog javnog prijevoza isti ne koristi, isplaćuje naknadu troškova prijevoza u visini 1/12 cijene godišnje karte.

Poslodavac ispravno primjenjuje i odredbu st.12. čl.66. TKU-a kada zaposleniku, koji je sukladno st.15. čl.66. TKU-a pisano izjavio da nema organiziran javni prijevoz, isplaćuje naknadu troškova prijevoza u visini od 1 kn po prijeđenom kilometru.

Tumačenje br. 17/18 od 3. svibnja 2018.

U smislu čl.66. TKU-a, pod organiziranim javnim prijevozom smatra se isključivo onaj javni prijevoz koji zaposleniku omogućuje redoviti dolazak na posao i povratak s posla, u skladu s odredbama st. 9. čl. 66. TKU-a.

Tumačenje br. 18/18 od 3. svibnja 2018.

Zaposlenik voznim redom i rasporedom svog radnog vremena dokazuje da nema organiziranog javnog prijevoza odnosno da mu javni prijevoz ne omogućuje redoviti dolazak na posao i povratak s posla.

Sva tumačenja povjerenstva možete pročitati ovdje. 

U prilogu objavljujemo Obrazac zahtjeva za isplatu ugovorenih troškova prijevoza (koje je na svoje stranice postavio Sindikat Preporod)

Sukladno tumačenjima Povjerenstva za tumačenje TKU-a objavljenih dana 07.05.2018. na stranicama Ministarstva rada i mirovinskog sustava, svi oštećen mogu preuzeti Obrazac koji je potrebno ispuniti i predati poslodavcu da bi vam retroaktivno (Od 1.12.2017. godine) bila isplaćena razlika troškova prijevoza.

Danas je održan i sastanak Pregovaračkih odbora Vlade RH i sindikata javnih službi o izmjenama i dopunama TKU.

Ugovorena je dopuna članka 88. TKU u kojoj se navodi kako su iznosi ugovoreni u članku 66. (prijevoz) ugovoreni u neto iznosu, a primijenjivati će se od 1. prosinca 2017. godine.

Tekst dopune TKU:

DOPUNA TEMELJNOM KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA SLUŽZBENIKE I NAMJEŠTENIKE U JAVNIM SLUŽBAMA

Članak 1.
U Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne
novine, broj 128/17), u članku 88. se iza broja 62. i zareza dodaje broj ,,66.“ i zarez.

Članak 2.
Ova Dopuna Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama se
primjenjuje od 1. prosinca 2017. godine.