Nema dogovora o početku pregovora ni nakon trećeg sastanaka

Nakon novog kruga pregovora s predstavnicima sindikata o Temeljnom kolektivnom ugovoru (TKU) za javne službe, ministar rada i mirovinskog sustava Tomislav Ćorić izjavio je u petak da će se nastaviti rasprava o sindikalnom prijedlogu da se prava službenika u idućim mjesecima reguliraju kratkim produženjem TKU-a, dok Vlada smatra da se to treba riješiti izmjenama pravilnika o radu.

Vlada želi pitanja prava radnika riješiti izmjenama Pravilnika o radu

Počinju pregovori za Temeljni kolektivni ugovor u javnim službama 2017
Počinju pregovori za Temeljni kolektivni ugovor u javnim službama 2017. O čemu se pregovara?

Iako se očekivalo da će danas biti potpisan Protokol i ovaj sastanak je potvrdio da stavovi Vlade i sindikata nisu ni približno jednaki, nego potpuno različiti. Pregovarači sindikalne strane izložili svoje stavove po pitanju jednostrane upute Vlade RH o donošenju Dopune Pravilnika o radu. Naime, Zakon o radu, propisuje da se prije donošenja Pravilnika o radu (koja procedura vrijedi i za donošenje Dopune Pravilnika o radu), poslodavac mora provesti  savjetovanje s radničkim vijećem, a Pravilnik ne može stupiti na snagu prije isteka roka od 8 dana od njegove objave. Postavlja se pitanje čemu uvoditi toliko kompliciranu, pravno upitnu i nejasnu proceduru, kada se jednostavno, potpisima kolektivnih ugovora na kraći rok, naša prava mogu zadržati do sklapanja novih.

Sindikati su dali sve od sebe kako bi objasnili zašto donošenje Dopune Pravilnika o radu nije dobro rješenje, a pregovarački odbor Vlade RH na čelu sa ministrom Ćorićem, je “primio na znanje” te kritike.

“Mi u potpisivanju skraćenog TKU-a vidimo svojevrsni pravni vakuum, jer bi trebalo ponovno ući u prebrojavanje, odnosno utvrđivanje reprezentativnosti sindikata, koje je prethodno vrlo dugo trajalo. S druge strane, sindikalna strana vidi u jednostranom donošenju pravilnika problem, jer drže da je potpisivanje kratkog TKU-a adekvatnije rješenje za zadržavanje prava”, kazao je Ćorić koji vjeruje da će se idućeg tjedna postići dogovor.

“Pregovaračkog protokola smo se dotakli na samom kraju i prihvatili smo dobar dio argumenata sindikalne strane. Postoji dio članaka za koje smo dali protuargumente i nadam se da ćemo nakon toga ući u meritum stvari i početi razgovarati o konkretnim stavkama TKU-a” dodao je ministar.

Kada će pokrenuti pregovore za sklapanje granskih  kolektivnih ugovora

Učitelji u zemlji čudesa
Učitelji u zemlji čudesa

Predsjednica SHU-a, Sanja Šprem, jasno je izrazila svoje nezadovoljstvo ovakvim postupanjem Vlade RH te je zatražila od ministra Ćorića da jasno kaže kada će pokrenuti pregovore za sklapanje granskih  kolektivnih ugovora.

Ministar Ćorić odgovorio je da ćemo odgovor na to pitanje zaprimiti pisanim putem.

Stoga, za pitanja oko usvajanja Protokola nije ostalo dovoljno vremena, a sljedeći sastanak zakazan je za srijedu, 1. ožujka 2017. g. u 15,00 sati u prostorijama Matice hrvatskih sindikata.

Potpisivanje protokola o pregovorima očekivao je predsjednik sindikata Preporod Željko Stipić.

“Nakon dva sastanka je vrijeme krenuti na posao. Očekujem potpisivanje protokola i nastavak pregovora”.

O razmiricama s drugim sindikatima nije htio govoriti. “Ja bih o razmiricama Vlade i sindikata. O međusindikalnim ne treba trošiti vrijeme. Naš protivnik je druga strana. Mi s njima moramo riještiti svoj problem. A međusindikalni problemi će ostati i nakon pregovora. Ako se dva puta sastanete, a ne riješite problem očito se tu radi o izostanku dobre volje za rješavanje problema”, kazao je Stipić.

Kako se sada čini, upitno je kada će i hoće li Vlada RH uopće pokrenuti pitanje sklapanja GKU-a. Ukoliko do potpisivanja ne dođe, postoji velika mogućnost prosvjeda i štrajkova.

Kategorije Nekategorizirano