Obrazac DOH za 2015. godinu NOVO - Prijava poreza na dohodak u 2016.

Obrazac DOH za 2015. godinu - Prijava poreza na dohodak

Doba je poreznih prijava. U nastavku se mogu preuzeti obrazac DOH za 2015. godinu i stope prireza gradova i općina u 2015. godini.

Preuzmite obrazac DOH za 2015. godinu u EXCEL formatu i popunite po uputama. Na zadnjoj stranici (8) možete vidjeti koliko vam država duguje poreza! :)

Obrazac ZPP-DOH

Novost ove godine je poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za 2015. godinu. Naime, iz Porezne objašnjavaju kako se posebnim smatra postupak čijom primjenom porezni obveznici, koji u poreznom razdoblju ostvare dohodak za koji se obvezno podnosi godišnja porezna prijava, uz propisana izuzeća, neće više imati obvezu podnošenja godišnje porezne prijave, već će Porezna uprava temeljem prikupljenih podataka u tijeku poreznog razdoblja, izvršiti godišnji obračun i poreznim obveznicima dostaviti privremeno porezno rješenje s utvrđenim porezom za uplatu ili za povrat. Isto će učiniti i za porezne obveznike koji bi dobrovoljnim podnošenjem godišnje porezne prijave ostvarili pravo na povrat preplaćenog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak. Međutim, poseban postupak neće se primjenjivati u onim slučajevima u kojima Porezna uprava ne raspolaže s dovoljno podataka o ostvarenom dohotku u prethodnoj godini.

Zahtjev za priznavanjem prava u posebnom postupku podnosi se na Obrascu ZPP-DOH.

Obrazac ZPP-DOH mora se podnijeti u nekoliko situacija:

-za korištenje prava na porezne olakšice (nisu upisane na Obrazac PK ili je nastala promjena ili je riječ o drugim poreznim olakšicama),

-preraspodjela osobnog odbitka,

-nasljednici koji podnose godišnju poreznu prijavu u ime umrle osobe,

-porezni obveznici koji su platili porez na dohodak u inozemstvu te žele da im se uračuna u tuzemnu poreznu obvezu.

Nadalje, porezni obveznici na koje je primijenjen poseban postupak, a koji nisu podnijeli obrazac ZPP-DOH do 29. 2. 2016. za 2015. godinu te u privremenom poreznom rješenju o utvrđenom godišnjem dohotku nije iskazan porez plaćen u inozemstvu, neće izgubiti pravo da im se porez plaćen u inozemstvu uračuna u tuzemnu obvezu, već mogu podnijeti prigovor do kraja srpnja tekuće za prethodnu godinu, ako žele da im se taj porez uračuna u tuzemnu obvezu poreza na dohodak.

Do 30. lipnja na kućnu adresu stići će privremeno porezno rješenje o utvrđenom godišnjem dohotku ostvarenom u poreznom razdoblju te razlici poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za uplatu ili za povrat, a do krajnjeg roka - 1. kolovoza, obveznik koji duguje, morat će platiti porez ili uložiti prigovor.

[wpdm_package id='2043']
Provjerite stope prireza gradova i općina u 2015. godini!

Na stranicama Porezne uprave možete provjeriti detalje oko ispunjavanja prijave.

Provjerite je li vaša jedinica lokalne samouprave (grad ili općina) u 2015. godini uvrštena u popis potpomognutih područja u RH. Ako je porezna osnovica je veća!

Potpomognuto područje je područje Republike Hrvatske koje prema stupnju razvijenosti značajno zaostaje za nacionalnim prosjekom i čiji je razvoj potrebno dodatno poticati. Razvojem potpomognutih područja osigurava se potpora svim područjima s društveno-gospodarskim razvojnim teškoćama za povećanje i optimalno korištenje njihova razvojnog potencijala. Glavni je cilj pridonijeti ravnomjernijem regionalnom razvoju pomažući potpomognutim područjima da ostvare brži društveno-gospodarski razvoj i tako smanje zaostajanje za ostalim područjima Republike Hrvatske. Potpomognuta područja definiraju se na razini  jedinica područne (regionalne) i lokalne samouprave. Prema Zakonu o regionalnom razvoju (NN br. 153/09), potpomognuta područja obuhvaćaju jedinice lokalne i područne samouprave koje prema indeksu razvijenosti zaostaju više od 25% za nacionalnim prosjekom.

Obrazac DOH za 2015. godinu - Prijava poreza na dohodak

Za prijavu godišnje porezne prijave trebat će vam i obrazac DOH za 2015. godinu koji možete skinuti klikom na link.

Prva stranica - Na prvoj stranici obrazac DOH za 2015. godinu upisujete svoje opće podatke poput imena i prezimena, adrese prebivališta

ili boravišta, OIB-a, podaci o umirovljenju te invalidnosti, kao i podatak o broju računa otvoren kod banke i naziv te banke gdje će vam se isplatiti povrat poreza. Također, upisujete podatke o uzdržavanim članovima obitelji te iznos uplaćenog doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje u tuzemstvu kao i iznos danih darovanja u tuzemstvu.

Druga stranica - Na drugoj stranici se upisuje dohodak od nesamostalnog rada i to se upisuju plaće i mirovine. Tražene podatke unesite iz vašeg IP obrasca. Koristite ukupan izračun na dnu obrasca.

Treća stranica - Treću stranu popunjavaju porezni obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost obrta, slobodnih zanimanja, poljoprivrede i šumarstva i djelatnosti koje se oporezuju kao samostalna djelatnost. Dohodak im se utvrđuje na temelju podataka iz poslovnih knjiga i evidencija, a prema priloženom izvatku (pregledu) iz poslovnih knjiga s podacima o ukupnim primicima i ukupnim izdacima.

Četvrta stranica - Na četvrtoj stranici DOH obrazca popunjavate dohodak od imovine, kapitala i osiguranja.

Peta stranica - Petu stranicu prijave poreza na dohodak popunjavaju porezni obveznici koji su ostvarili od autorskih prava, primanja kao članovi skupština i nadzornih odbora, i raznorazni drugi dohotci.

Šesta stranica - Na šestoj stranici upisujete podatke o olakšicama, oslobođenjima i poticajima te popis dokumenata koje prilažete uz prijavu.

Sedma i osma stranica - Na sedmoj i osmoj stranici godišnje porezne prijave svaki porezni obveznik može izračunati

svoju godišnju obvezu poreza i eventualne razlike. Sedmu i osmu stranicu niste dužni ispuniti.

Detaljnije 7. stranica:

Redni broj: 9.1. IZNOS DIJELA OSOBNOG ODBITKA ZA POREZNOG OBVEZNIKA I UZDRŽAVANE ČLANOVE
UKUPNI FAKTOR - IZVAN PPDS I DRUGIH PODRUČJA (stupac 2.)
Upisuje se podatke po mjesecima o ukupnom faktoru osobnog odbitka za poreznog obveznika i uzdržavane članove izvan područja posebne državne skrbi i brdsko planinskih područja.
UKUPNI FAKTOR - NA PPDS I DRUGIM PODRUČJIMA (stupac 3.,4. i 5.)
P1 (stupac 3.)
Upisuje se podatke po mjesecima o ukupnom faktoru osobnog odbitka za poreznog obveznika i uzdržavane članove koji imaju prebivalište i borave na području prve skupine područja posebne državne skrbi.
P2 (stupac 4.)
Upisuje se podatke po mjesecima o ukupnom faktoru osobnog odbitka za poreznog obveznika i uzdržavane članove koji imaju prebivalište i borave na području druge skupine područja posebne državne skrbi.
IZNOS OSOBNOG ODBITKA IZVAN PPDS I DRUGIH PODRUČJA (stupac 5.)
Upisuje se podatke po mjesecima o iznosu umnoška faktora osobnog odbitka za poreznog obveznika i uzdržavane članove izvan PPDS i drugih područja i osnovnog osobnog odbitka u iznosu 2.200,00 kn. (stupac 2 x 2.200,00kn).
IZNOS OSOBNOG ODBITKA NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI I DRUGIM PODRUČJIMA (stupac 6. i 7.)
P 1 (stupac 6.)
Upisuje se podatke po mjesecima o iznosu umnoška faktora osobnog odbitka za poreznog obveznika i uzdržavane članove na području prve skupine područja posebne državni skrbi i osnovnog osobnog odbitka od 3.840,00 kn (stupac 3 x 3.200,00).
P2 (stupac 7.)
Upisuje podatke po mjesecima o iznosu umnoška faktora osobnog odbitka za poreznog obveznika i uzdržavane članove na području druge skupine područja posebne državni skrbi i osnovnog osobnog odbitka od 3.200,00 kn (stupac 4 x 2.700,00).
OSOBNI ODBITAK UMIROVLJENIKA (stupac 8.)
Osobni odbitak za umirovljenika priznaje se u visini mirovine, i to najmanje 2.200,00 kn do najviše 3.400,00 kn.
IZNOS MJESEČNOG OSOBNOG ODBITKA (stupac 9.)
Upisuje podatke po mjesecima o iznosu ukupnog mjesečnog odbitka za poreznog obveznika i uzdržavane članove. Iznos se dobije kao zbroj mjesečnog osobnog odbitka za poreznog obveznika i uzdržavane članove izvan PPDS i drugih područja i mjesečnog osobnog odbitka za poreznog obveznika i uzdržavane članove na PPDS i drugim područjima i mjesečnog osobnog odbitka umirovljenika

Sve to računa sam obrazac DOH za 2015. godinu u EXCELU (BESPLATNI). Samo unesete koeficijente po mjesecima!

Recent Posts

Zaposlenici škola dobivaju presude protiv države: Moraju im se isplatiti zaostaci jer nisu dobili obećano povećanje plaće

Još 2006. godine sindikati javnih i državnih službi sklopili su sporazum s Vladom na čijem je čelu bio Ivo Sanader,…

31. siječnja 2020.

Datum isplate plaće za siječanj 2020. i NOVI kalkulator plaće s povećanom osnovicom

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je odobrilo sredstva za isplatu plaće zaposlenicima osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova za mjesec…

31. siječnja 2020.

Datum isplate i kalkulator plaće za prosinac 2019. s povećanim koeficijentom!

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je odobrilo sredstva za isplatu plaće zaposlenicima osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova za mjesec…

3. siječnja 2020.

NOVI kalkulator plaće s projekcijama povećanja u 2020. i 2021. godini

Vlada i sindikati dogovorili su 3% povećanja koeficijenta 1. prosinca ove godine, te još 1% od 1. lipnja 2020. Dodatnih…

4. prosinca 2019.

Vremenik natjecanja i smotri u školskoj godini 2019./2020.

Agencija za odgoj i obrazovanje objavljuje vremenik za provedbu natjecanja i smotri učenika/ca osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj…

4. prosinca 2019.

Datum isplate plaće za studeni 2019. godine! Isplata dara za dijete i božićnice u prosincu.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je odobrilo sredstva za isplatu plaće zaposlenicima osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova za mjesec…

3. prosinca 2019.

Web koristi kolačiće kako bi se osiguralo bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica.

Više informacija