Odrzani prvi sastanci pregovarackih odbora u pregovorima za Granski kolektivni ugovor

Održani prvi sastanci pregovaračkih odbora u pregovorima za Granski kolektivni ugovor