Parafirani Granski kolektivni ugovori za OS i SS

Parafirani Granski kolektivni ugovori za OŠ i SŠ.