Pisani zahtjev za umanjenje satnice u školama učitelja s 30 godina staža

Učitelj koji ima više od 30 godina radnog staža ima pravo na umanjene sati za izvođenje neposrednog odgojno-obrazovnog rada za dva sata tjedno.

Učitelj je dužan do 15. srpnja tekuće školske godine dostaviti ravnatelju pisanu obavijest o namjeri korištenja prava na umanjenje sati rada u narednoj školskoj godini.

Pisani zahtjev za umanjenje satnice u školama učitelja s 30 godina staža u osnovnoj školi

UMANJENJE RADNE OBVEZE UČITELJA temeljem 30 godina staža.

Kalendar školske godine 2018./2019.
Kalendar školske godine 2018./2019.

Članak 38. kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama

(1) Učitelj koji ima više od 30 godina radnog staža ima pravo na umanjene sati za izvođenje neposrednog odgojno-obrazovnog rada za dva (2) sata tjedno uz uvjet da je redovitom i/ili izbornom nastavom zadužen s minimalnim brojem sati za ostvarivanje prava na puno radno vrijeme.

(2) Učitelja iz stavka 1. ovoga članka poslodavac ne može zadužiti prekovremenim radom, osim u slučaju prijeke potrebe, kada u jednom danu nije moguće ni na koji način zadužiti drugog učitelja za organizaciju zamjene.

(3) Učitelju razredne nastave koji koristi pravo iz stavka 1. ovoga članka, a kojem se smanjuje tjedno zaduženje satima redovite nastave, nastavu odgojnih područja (Glazbena kultura, Likovna kultura i Tjelesna i zdravstvena kultura, ako je to u skladu s nastavnim planom) izvodi učitelj predmetne nastave.

(4) Ako nastavu Glazbene kulture u IV. razredu izvodi učitelj predmetne nastave, učitelj razredne nastave koji ima pravo iz stavka 1. ovoga članka ima pravo na još jedan sat tjednog umanjenja neposrednog odgojno-obrazovnog rada.

Zahtjev za slobodnim radnim danom za prenatalni pregled
Zahtjev za slobodnim radnim danom za prenatalni pregled

(5) Umjesto učitelja koji koristi pravo iz stavka 1. ovoga članka dodatni rad, dopunsku nastavu ili izvannastavne aktivnosti izvodi drugi učitelj sukladno tjednom i godišnjem zaduženju.

(6) Učitelj koji puno radno vrijeme ostvaruje radom u više Škola, pravo iz stavka 1. ovoga članka ostvaruje samo u jednoj Školi.

(7) Ako učitelj ne koristi pravo na umanjenje iz stavka 1. ovoga članka, isti ostvaruje pravo na uvećanje osnovne plaće za 4%.

(8) Učitelj iz stavka 1. ovoga članka dužan je do 15. srpnja tekuće školske godine dostaviti ravnatelju pisanu obavijest o namjeri korištenja prava na umanjenje sati rada u narednoj školskoj godini.

(9) Iznimno od stavka 8. ovoga članka, učitelj iz stavka 1. ovoga članka koji ispuni propisane uvjete radnoga staža tijekom školske godine, za tu školsku godinu ne može ostvariti pravo iz stavka 1. ovoga članka, već za tu školsku godinu ostvaruje pravo iz stavka 7. ovoga članka.

Pisani zahtjev za umanjenje satnice

Umanjenje radne obveze nastavnika u srednjim školama

Članak 24. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama

Kalkulator JUBILARNE NAGRADE za javne i državne službenike
Kalkulator JUBILARNE NAGRADE za javne i državne službenike

(1) Ugovorne strane utvrđuju da se ukupne tjedne obveze utvrđene Pravilnikom o normi rada nastavnika u srednjoškolskim ustanovama, na zahtjev nastavnika s 30 i više godina rada, umanjuju za 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada.

(2) Nastavnika iz stavka 1. ovoga članka poslodavac ne može zadužiti prekovremenim radom.

Iznimno, u uvjetima opravdane odsutnosti nastavnika (radi bolovanja, službenog putovanja ili druge opravdane odsutnosti), sa svrhom osiguranja redovite nastave ravnatelj srednjoškolske ustanove može zadužiti satima zamjene u prekovremenom radu i nastavnika kojemu je umanjena norma sukladno stavku 1. ovoga članka do popunjavanja radnog mjesta, uz pisanu izjavu o pristanku na takav rad nastavnika kojemu je umanjena norma, ako nije u mogućnosti zadužiti nastavnika koji ne koristi pravo iz stavka 1. ovog članka.

(3) Nastavnik koji puno radno vrijeme ostvaruje radom u više škola, pravo iz stavka 1. ovog članka ostvaruje samo u jednoj školi.

Vlada će isplatiti regres javnim službenicima za 2018. godinu
Vlada će isplatiti regres javnim službenicima za 2018. godinu

(4) Ako nastavnik ne koristi pravo na umanjenje iz stavka 1. ovoga članka, isti ostvaruje pravo na uvećanje osnovne plaće za 4%.

(5) Nastavnik iz stavka 1. ovoga članka dužan je do 15. srpnja tekuće školske godine dostaviti ravnatelju škole pisanu obavijest o namjeri korištenja prava na umanjenje sati rada u narednoj školskoj godini.

(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, nastavnik iz stavka 1. ovoga članka koji ispuni propisane uvjete radnog staža tijekom školske godine, za tu školsku godinu ostvaruje pravo iz stavka 4. ovoga članka.

Prijavite se na našu mail listu!

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

4 Comments
 1. Miodrag Maričić says

  Ovih 30 godina se tumači kao ukupni radni staž, neovisno gdje je ostvaren ili samo u nastavi/školama? Ja imam 37 godina staža, ali samo 25 u nastavi-školi?

  1. MM says

   Da, bitno je da imate više od 30 godina staža. Imate pravo na smanjenje satnice od 2 sata neposrednog rada ili na 4% uvećanje plaće.

 2. Tanja Rončević says

  Poštovani,
  čitam Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama pa pitam odnosi li se ovaj Kolektivni ugovor i na stručne suradnike? Konkretno Članak 38.? Naime, ja sam stručni suradnik u osnovnoj školi s 32 godine radnog staža. Imaju li i stručni suradnici po ovoj osnovi neke “olakšice”, primjerice: smanjenu tjednu satnicu, izuzeće od nekih dodatnih poslova npr. dežurstva po hodnicima i slično? Zahvaljujem!

  1. Portal ucenici.com says

   Poštovani,
   U članku 38. piše “Učitelj koji ima više od 30 godina radnog staža ima pravo na umanjene sati za izvođenje neposrednog odgojno-obrazovnog rada za dva (2) sata tjedno uz uvjet da je redovitom i/ili izbornom nastavom zadužen s minimalnim brojem sati za ostvarivanje prava na puno radno vrijeme.”

   Znači isključivo se odnosi na učitelje.

   Na žalost svi ostali sudionici u školi nisu obuhvaćani ovim člankom što znači da prema njemu nemaju mogućnost smanjenja satnice ili povećanja plaće za 4%.
   Što se tiče ostalih olakšica. Nigdje nije propisano pa prema tome ovise o ravnatelju. Ako imate ravnatelja s kojim je moguće razgovarati nadam se da možete dogovoriti izuzeće od nekih poslova.

Leave A Reply

Your email address will not be published.