Naslovnica Kurikularna reforma Početak stručne rasprave – 14. ožujka 2016.

Početak stručne rasprave – 14. ožujka 2016.

S obzirom na veliki interes medija i javnosti za različite teme vezane za Cjelovitu kurikularnu reformu, pripremljena je objava za medije u kojoj su predstavljene informacije (najvažnija je početak stručne rasprave) o:

  1. Imenovanju Ekspertne radne skupine
  2. Početak stručne rasprave
  3. Predstavljanju Cjelovite kurikularne reforme na Odboru za znanost, obrazovanje i kulturu Hrvatskog sabora
  4. Popisu predloženih književnih djela za cjelovito čitanje u okviru Cjelovite kurikularne reforme.

Početak stručne rasprave – 14. ožujka 2016.

Stručna rasprava o prijedlozima kurikulumskih dokumenata Početak stručne rasprave – 14. ožujka 2016.
Početak stručne rasprave o prijedlozima kurikulumskih dokumenata

U ponedjeljak 14. ožujka 2014. započinje stručna rasprava o nacionalnim kurikularnim dokumentima. Stručna rasprava predstavlja strukturirano stručno savjetovanje čija je svrha prikupiti kritičke primjedbe i prijedloge, analizirati ih te u skladu s rezultatima rasprave pripremiti izradu inačice prijedloga kurikulumskih dokumenata koji će biti upućeni na javno savjetovanje. Stručna se rasprava odvija u dva komplementarna oblika i to na organiziranim predstavljanjima i u online okruženju putem mrežnih stranica Cjelovite kurikularne reformewww.kurikulum.hr. U stručnoj raspravi u suradnji s nadležnim agencijama cilj je predstaviti i raspraviti kurikularne dokumente sa što većim brojem učitelja, nastavnika, odgajatelja, stručnih suradnika i ravnatelja odgojnoobrazovnih ustanova. Također reforma i dokumenti bit će predstavljeni visokoškolskoj i znanstvenoj zajednici, strukovnim udruženjima, sindikatima, komorama i nacionalnim vijećima. U ovoj dionici kao izravni sudionici odgojno-obrazovnog procesa bit će konzultirani i učenici.

Imenovanje Ekspertne radne skupine

Ministar znanosti, obrazovanja i sporta prof. dr. sc. Predrag Šustar 11. ožujka 2016. godine je donio odluku o osnivanju Ekspertne radne skupine za provođenje Cjelovite kurikularne reforme sukladno cilju 2. u poglavlju Rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije. Ekspertna radna skupina ima istog voditelja i članove kao i prethodnom razdoblju.

Predstavljanju Cjelovite kurikularne reforme na Odboru za znanost, obrazovanje i kulturu Hrvatskog sabora

Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskog sabora – 16. ožujka 2016. Na poziv predsjednice Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskog sabora prof. dr. sc. Gordane Rusak u srijedu 16. ožujka 2016. u 13h u Hrvatskom saboru bit će predstavljeno izvješće o dosadašnjim i daljnjim aktivnostima u okviru Cjelovite kurikularne reforme.

Popisu predloženih književnih djela za cjelovito čitanje u okviru Cjelovite kurikularne reforme

O popisu predloženih djela za cjelovito čitanje Od 29. veljače 2016. kada su javno objavljena 52 kurikularna dokumenta u okviru Cjelovite kurikularne reforme u javnosti se povela žustra polemika o Popisu predloženih književnih djela za cjelovito čitanje koji je dodatak Nacionalnom kurikulumu nastavnog predmeta Hrvatski jezik. Na 291. stranici dokumenta Stručna radna skupina jasno navodi da se radi o prijedlogu i otvorenom popisu. Štoviše jasno se ističe i da premda na popisu nisu mnoga važna djela svjetske i nacionalne književnosti, to ne znači da se učenici s tim djelima uopće neće susresti, već da će ih upoznati preko najznačajnijih dijelova ili ulomaka, kao što je uobičajeno u nastavnoj praksi. Ovom prilikom želimo naglasiti sljedeće:

  • ukoliko se ukaže da se neka djela iz različitih razloga neopravdano ne nalaze na popisu, jasno je da će ona nakon stručne rasprave biti uvrštena.
  • popis neće sadržavati određena književna djela ukoliko se u stručnoj raspravi pokaže da ne zavređuju biti na popisu predloženih književnih djela
  • posebno je važno naglasiti da se na popisu neće naći književna djela koja nisu primjerena dobi učenika – ovo se odnosi i na djela koja su i u postojećim popisima.

Stručna bi rasprava također treba poslužiti i promišljanju o mogućim drugim modelima čitanja književnih djela (npr. obvezna književna djela za čitanje i izborni dio). Kako bi došla do najboljeg rješenja, stručna radna skupina će pri izradi inačice popisa koji će biti upućen u javnu raspravu razmotriti sve primjedbe i prijedloge te će se dodatno formalno konzultirati sa širim krugom institucija i stručnjaka iz strukovnih udruženja, sveučilišne zajednice i odgojnoobrazovnog sustava.

Ekspertna radna skupina za provođenje Cjelovite kurikularne reforme