Predsjednik Pregovaračkog odbora Vlade RH za pregovore o sklapanju TKU-a 2017.

Predsjednik Pregovaračkog odbora Vlade RH za pregovore o sklapanju TKUa 2017