Računanje Postotka, Popusta i Sniženja ONLINE

Računanje s postotkom za tri osnovna načina računanja.


Računanje postotka za tri osnovna načina računanja

Temeljna formula za računanje postotka je y = p% * x, gdje je x osnovna vrijednost, y postotni iznos, a p postotak!

Računanje Postotka (%) - Računanje Popusta i Sniženja!
Računanje Postotka (%), Popusta i Sniženja!

Postotak je razlomak s nazivnikom 100, a zapisuje se znakom %.

Postoci se koriste za izražavanje koliko je velika jedna količina u odnosu na drugu količinu. Prva količina obično predstavlja dio od, ili promjenu u odnosu na, drugu količinu, koja treba biti veća od nule.

Kako izračunati siženje?

Jednostavnim primjerom ćemo vam objasniti računanje jednostavnijih postotaka

Primjer kako izgleda postotak matematički zapisan:

15 %=15/100 ili 15:100 = 0.15
50 %=50/100 ili 50:100 = 0.5
75 %=75/100 ili 75:100 = 0,75

Znači računanje postotka ili udio nečega u drugom broju onda to radite tako da pomnožite taj broj s postotkom.

Računanje postotka od nekog broja!

Rješenje nećete morati dugo tražiti, jer postoji par trikova koji vam uvelike olakšavaju računanje postotka, i to na jako brz i efikasan način, gdje vam nije potrebna čak ni primjena kalkulatora.

Prvo i osnovno, razjasnimo neke “osnovne” postotke:
1 % je stotina nekog broja.
5 % je dvadesetina nekog broja, odnosno neki broj dijeljen s 20.
10 % je desetina, 20 % je petina, 25 % je četvrtina, dok je 50 % polovina broja.

100 %, je dakle, neki cijeli broj. Zamislite broj kao da je pita. Ako ste pojeli 100 % pite, pojeli ste ju cijelu. Ako ste je pojeli pola, to je onda 50 %.

Kako izračunati popust?

Sada, recimo da trebate izračunati popust na gotovinu za neki komad odjeće koji košta 340 kuna. Popusti na gotovinu su u većini slučajeva kod nas 10 posto. Kada računate 10 %, sve što trebate je pomaknuti jedno decimalno mjesto unazad. 340 se može napisati i kao 340,00. Dakle, 10 % od 340 je 34.

Sve što sada trebate je samo oduzeti tih 34 od 340. Dakle, 340 – 34 = 306. Jednostavno. A kako sada izračunati 5 % od nekog broja? Izračunate 10% na isti način kao gore, i samo taj broj još podijelite s 2. Dakle 5 % od 340 je 17. Jednostavno.

Kako onda izračunati 15 %? Zbrojite gore dobivene brojeve, dakle 34 i 17, i to je 51. Svaki postotak koji završava s nulom je u principu jako lako sračunati. Recimo da se radi o 40 % od 340. Izračunate 10 %, dakle 34, i pomnožite sa 4. 34*4=136. Jednostavno.

Računanje 75 %? Podijelite jedan broj na pola, i dobijete 50 %. Onda taj broj podijelite još na pola i dobijete 25 %. I sada kada imate i 50 % i 25 % nekog broja, samo to dvoje zbrojite. Koliko je onda 75 % od 340? 340/2=170. I pola od 170 je 85. To dvoje zbrojite, dakle 170+85=255.

Računanje s postotcima:

13 % od 75 = 13:100 X 75= 9,75
99 % od 500= 99/100 X 500 =495

Mali jezični savjet: Kako se piše 25 % ili 25%

Zamijećeno je da se posljednjih godina, pa i u stručnim časopisima, neujednačeno piše postotak (%). Jedni ga pišu rastavljeno (25 %), drugi sastavljeno (25%). Sve je učestalije pisanje postotka sastavljeno i to iz dva razloga. Preuzima se američki način pisanja postotka, a oni koji posežu za hrvatskim jezikoslovnim priručnicima na to pitanje mogu naći izravan odgovor u Pravopisu MH gdje na str. 115. u izdanju iz 2007. piše da se znak za postotak piše „zdesna… priljubljeno bez razmaka (bjelina)… 25%… 1,5%“. U Babić-Moguševu pravopisu (2010.), u pravopisnom rječniku, uz natuknicu postotni piše ovako: „postotni, jednopostotni (1%-tni), dvopostotni (2%-tni), stopostotni (100%-tni).“

Takvo, sastavljeno pisanje postotka nije u skladu s odgovarajućim međunarodnim normama.

Kada je riječ o pitanjima metrologije najutjecajniji je stručnjak i to s velikim ugledom, dipl. ing. M. Brezinšćak. Zato valja pogledati što piše u knjizi M. Brezinšćaka: Temeljna mjerenja mase. (Hrvatsko mjeriteljsko društvo, Zagreb, 2005.) i ondje stoji da se postotak piše rastavljeno: 25 %, a ne 25%.

Kako pitanje postotka nije samo jezično, već i stručno pitanje, valja donijeti jedinu pravilnu odluku – za pisanje postotka vrijede argumenti struke. Stoga postotak valja pisati rastavljeno (28 %).

Prijavite se na našu mail listu!

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

No Comments
  1. Drago says

    Hvala

  2. Antonio says

    Sve što sada trebate je samo oduzeti tih 34 od 340. Dakle, 340 – 34 = 308. Jednostavno.
    Imate grešku u računanju. Provjerite. Lp

Leave A Reply

Your email address will not be published.