Sindikat Preporod status reprezentativnog sindikata javnim sluzbama osnovnom i srednjem skolstvu

Sindikat Preporod status reprezentativnog sindikata javnim sluzbama osnovnom i srednjem skolstvu