U studenom će osnovica plaće rasti za 2% i tako će ponovo biti na razini iz 2009.!

Zbirka materijala i obrazaca za pomoć učiteljima u nastavi 1
Zbirka materijala i obrazaca za pomoć učiteljima u nastavi 1

Kako smo već pisali u ponedjeljak 9. listopada 2017. godine, u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava započeli su pregovori o sklapanju Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama. Na veliku žalost svih javnih službenika pregovori nisu daleko odmakli. Nakon puna tri tjedna pregovora gotovo se ništa nije uspjelo usuglasiti. Sva bitna pitanja od osnovice plaće, božićnice, regresa, rješenje duga iz 2016. godine (Stav Vlade je da o dugu više nema govora da će se to pitanje rješavati na sudovima) i dalje nisu dogovorena! Ukratko nije pregovaralo o materijalnim pravima, nego samo o nespornim člancima TKU-a. A ostalo je još samo dva radna dana do kraja produžene primjene TKU-a!

Čisto mala napomena prije sažetka svih sedam sastanaka: Produžena primjena Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama ističe s 31.10.2017.

Sa strane Vlade može se vidjeti očita namjera da se smanje neka prava, a najveću bi štetu pretrpjeli radnici koji rade u nepunom radnom vremenu. Njih više od 6 tisuća više ne bi ostvarivalo pravo na dnevnu stanku i pravo na puni godišnji odmor. Također prijedlog Vlade je da u slučaju prekida godišnjeg odmora i povratka na posao, poslodavac dužan radniku platiti samo putne troškove, ali ne i pripadajuću dnevnicu.

Igrokaz MZOS i Sindikata
Igrokaz MZOS i Sindikata

Čvrsti stav Vlade je da ovi pregovori za posljedicu ne mogu imati nikakav značajniji trošak koji već u državnom proračunu nije predviđen, odnosno kako će se o osnovici, visini božićnice i regresa sa sindikatima javnih i državnih službi pregovarati od svibnja do srpnja kada se priprema proračun za iduću godinu. Dakle, sve ono što Vlada želi napraviti je “realocirati” sredstva koja su namijenjena javnim službama. Odnosno presipati iz šupljeg u prazno!

Sindikati javnih službi su krenuli zahtjevom za povećanje plaće za 15,2 posto. No postoje i puno besmisleniji zahtjevi (odnosno zahtjevi koji bi sindikatima i samo njihovim članovima donio veću korist) kao što je povećanu božićnicu i regres za članove sindikata za 20 posto! 

Jedina nova vijest je da će u 2017. godini osnovica za isplatu plaće biti 5 431.54 kn.

Pomoćnik ministrice Stipe Mamić sindikalnim pregovaračima jasno dao do znanja kako se radi o osnovici po kojoj bi plaća radnicima u javnim službama trebala biti isplaćena u prosincu za mjesec studeni. Naravno samo u slučaju da se o tome postigne dogovor sa sindikatima. U slučaju izostanka dogovora sa sindikatima, realna je mogućnost da će tek početkom iduće godine doći do  povećanja osnovice za 2% u javnim službama.

Donosimo kalkulator plaće prema toj novoj osnovici:

Kalkulator plaće je okvirani i izračun može odstupati od službenog izračuna!

Kategorije Nekategorizirano