Naslovnica Upisi u srednju školu Tko može dobiti nadoknadu dijela troškova za udžbenike u osnovnoj i srednjoj...

Tko može dobiti nadoknadu dijela troškova za udžbenike u osnovnoj i srednjoj školi?

Datumi upisa učenika u prvi razred srednje škole 2017./2018.
Datumi upisa učenika u prvi razred srednje škole 2017./2018.

Pravo na sufinanciranje ostvaruju učenici osnovnih i srednjih škola, članovi kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade sukladno propisu kojim se uređuje područje socijalne skrbi.

Pravo na sufinanciranje priznaje se u obliku novčane naknade u visini 50 posto % od ukupnog iznosa cijene potrebnih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za obvezne nastavne predmete za određeni razred s Konačne liste odabranih udžbenika i pripadajućih nastavnih sredstava za svaku pojedinu školu, a prema odabiru iz Kataloga obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava koje je objavilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

Konačne liste odabranih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava prema odabiru stručnih aktiva u osnovnim i srednjim školama

Ovu mogućnost ne ostvaruju učenici:

– koji ostvaruju pravo na besplatne udžbenike po drugoj osnovi,

– koji ponavljaju razred.

Odluka o sufinanciranju nabave udžbenika

Ministarstvo znanosti i obrazovanja provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o sufinanciranju nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za školsku godinu 2017./2018.

Javno je savjetovanje otvoreno od 5. svibnja 2017. do 4. lipnja 2017. godine, a dostupno je na poveznici.

Nacrt Odluke o sufinanciranju nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za školsku godinu 2017./2018.

I.

Ovom se odlukom utvrđuju mjerila na temelju kojih se ostvaruje pravo na sufinanciranje nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za učenike osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2017./2018.

II.

Pravo na sufinanciranje nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava ostvaruju učenici osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: učenici) koji su članovi kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade sukladno propisu kojim se uređuje područje socijalne skrbi.

Pravo na sufinanciranje iz stavka 1. ove točke priznaje se u obliku novčane naknade u visini 50% od ukupnoga iznosa cijene potrebnih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za obvezne nastavne predmete za određeni razred s Konačne liste odabranih udžbenika i pripadajućih nastavnih sredstava za svaku pojedinu školu, a prema odabiru iz Kataloga obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava koje je objavilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja na svojoj internetskoj stranici (podatci dostupni na poveznici:
Pravo iz stavka 1. ove točke ne ostvaruju učenici:

  • koji ostvaruju pravo na besplatne udžbenike po drugoj osnovi,
  • koji ponavljaju razred.

III.

Sredstva za izvršenje ove odluke osigurana su u Državnom proračunu RH za 2017. i projekcijama za 2018. i 2019. godinu (Narodne novine, br. 119/16), u okviru Razdjela 080 – Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Glave 08005 – Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Programa 3701 – Razvoj odgojno-obrazovnoga sustava, na aktivnosti A578045 – Sufinanciranje udžbenika za učenike osnovnih i srednjih škola.

IV.

Za provođenje ove odluke zadužuje se Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

V.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama.

  PREDSJEDNIK

mr. sc. Andrej Plenković