Ukinut prvi popravni rok! Pedagoške mjere se prenose u sljedeći razred!

Ukinut prvi popravni rok!

Učenici osnovnih i srednjih škola koji u nastavnoj godini nisu svladali gradivo iz jednog ili dva predmeta, zaključenu nedovoljnu ocjenu mogli su ispraviti na popravnim ispitima (prvi popravni rok je bio krajem lipnja ili početkom srpnja, a drugi popravi rok sredinom kolovoza). Novim Dopunama Zakona o odgoju i obrazovanu u osnovnoj i srednjoj školi umjesto prvog popravnog roka uveden je dopunski rad koji je učenik dužan pohađati. Trajanje dopunskog rada utvrđuje učiteljsko/nastavničko vijeće po nastavnim predmetima i ne može biti kraće od 10 i dulje od 25 sati po nastavnom predmetu. Ako učenik na tom dopunskom radu ostvari očekivane ishode, učitelj, odnosno nastavnik zaključuje mu prolaznu ocjenu. A ako ne ostvari upućuje se na popravni rok krajem 8. mjeseca (a najkasnije do 25. kolovoza tekuće školske godine).

Pedagoške mjere se prenose u sljedeći razred

Za osnovnu školu pedagoške mjere opomene i ukora izriču se za tekuću školsku godinu, ali Dopunama je mjere strogog ukora i preseljenje u drugu školu prenose iz razreda u razred do kraja osnovnog odgoja i obrazovanja.

Za srednju školu pedagoške mjere opomene i ukora izriču se za tekuću školsku godinu, a izrečena mjera opomene pred isključenje vrijedi do kraja srednjeg obrazovanja. Velika novost je i isključenje iz srednje škole, a učenik koji je isključen ima pravo polagati razredni ispit.

ZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI
ZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI
Kategorije Nekategorizirano