U utorak 14. veljače započinju pregovori za TKU u javnim službama. O čemu se sve pregovara?

O čemu se pregovara na pregovorima za Temeljni kolektivni ugovor u javnim službama

U utorak 14. veljače 2017. započinju pregovori za Temeljni kolektivni ugovor (TKU) u javnim službama.

TKU-om utvrđuju se prava i obveze iz rada i po osnovi rada službenika i namještenika u javnim službama na koje se primjenjuje Zakon o plaćama službenika u javnim službama.

Radni odnos (Zasnivanje radnog odnosa, Probni rad, Pripravnici, Pripravnički staž, Uvjeti za obavljanje pripravničkog staža, Stručni ispit)Radno vrijeme (Radni tjedan, Evidencija radnog vremena, Skraćeno radno vrijeme) Odmori i dopusti (Stanka, Odmor između dva radna dana i najduže neprekidno trajanje rada, Tjedni odmor, Godišnji odmor, Dani koji se ne uračunavaju u godišnji odmor, Godišnji odmor u dijelovima i korištenje neiskorištenog godišnjeg odmora, Raspored godišnjeg odmora, Odluka o korištenju godišnjeg odmora, Izuzetak od prava na razmjerni dio godišnjeg odmora, Plaćeni dopust, Dopust za školovanje) Naknada štete (Uvjeti i načini smanjivanja i oslobađanja od naknade štete) Prestanak ugovora o radu (Otkazni rokovi i otpremnina, Staž kod istog poslodavca, Isplata razlike visine mirovine) Plaće (Isplata plaće, Odsutnost tajnosti plaća, Uvećanje plaće, Plaća za rad u posebnim uvjetima, Zaštita zaposlenika, Dodaci za uspješnost na radu) Ostala materijalna prava (Slučajevi kada zaposlenicima pripada pravo na naknadu plaće, Naknada za vrijeme bolovanja, Regres, Otpremnina pri odlasku u mirovinu, Pomoć, Dnevnica i naknada troškova putovanja, Terenski dodatak, Naknada za odvojeni život, Naknada za trošak prijevoza, Naknada za korištenje privatnog automobila, Jubilarna nagrada, Dar u prigodi Dana sv. Nikole, Božićnica, Naknade po osnovi izuma i tehničkog unapređenja, Osiguranje, Sistematski pregledi, Stambeno zbrinjavanje) Prava, obveze i ovlasti sindikata i sindikalnih povjerenika (Obavijest o izboru sindikalnog predstavnika, Prava sindikalnih predstavnika i povjerenika, Predstavnici zaposlenika u upravnim vijećima, Zaštita na radu i zaštita od požara, Povjerenik zaštite na radu, Sindikalne aktivnosti i sastanci, Uvjeti za rad sindikata, Zaštita sindikalnog povjerenika, Prava sindikalnog povjerenika s pravima i obvezama radničkog vijeća, Povrat na rad, Radničko vijeće i štrajk, Cijena rada)

Izdvajamo teme oko kojih će se najviše “lomiti koplja”:
MATERIJALNA PRAVA, UVEĆANJA PLAĆE

Materijalna prava (javne službe)

 • Naknada plaće za bolovanje 85% plaće u zadnja 3 mjeseca, 100% plaće u zadnja 3 mjeseca zbog ozljede na radu i profesionalne bolesti;
 • Regres 1250 kn – zadnji ugovoreni iznos;
 • Otpremnina  3 proračunske osnovice u visini od 9.978 kn (proračunska osnovica 3.326 kn);
 • Pomoć bolest duža od 90 dana 1 proračunska osnovica (3.326 kn) invalidnost radnika, supružnika i malodobnog djeteta (3.326 kn) rođenje djeteta 50% proračunske osnovice (1.663 kn); pokriće troškova liječenja , nabave medicinskih pomagala najviše ili lijekova najviše do 1 proračunske osnovice(3.326 kn)
 • Dnevnica (170 kn);
 • Terenski dodatak (visina utvrđena za državna tijela);
 • Naknada za prijevoz;
 • Naknada za korištenje osobnog automobila u službene svrhe;
 • Jubilarna nagrada od 5 do 45 godina (od 1800kn do 9 000kn);
 • Dar za djecu (500 kn);
 • Božićnica 1250 kn – zadnji ugovoreni iznos);
 • Izum, otkriće, unaprjeđenje 10% učinka;
 • Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, smrt uslijed nezgode (30.000 kn), smrt uslijed bolesti (15.000 kn), trajni invaliditet uslijed nezgode(60.000 kn)
 • Sistematski pregled do 50 godina starosti svake 3, a od 50 godina starosti svake 2 godine (500kn).

Uvećanja plaće (javne službe)

 • Smjenski rad 10 posto osnovne plaće;
 • Dvokratni rad 10 posto osnovne plaće;
 • Rad subotom 25% osnovne plaće;
 • Rad nedjeljom 35% osnovne plaće;
 • Noćni rad 40% osnovne plaće;
 • Prekovremeni rad 50% osnovne plaće;
 • Rad blagdanima i neradnim danima 150% osnovne plaće;
 • Magisterij 8% posto i doktorat 15% osnovne plaće.

Vlada je na sjednici u četvrtak prihvatila smjernice za pregovore o sklapanju kolektivnih ugovora koji se primjenjuju na zaposlenike u državnoj službi i javnim službama. Smjernice možete pročitati na: