Za djecake se indeks tjelesne mase BMI racuna prema dobi i spolu

Za dječake se indeks tjelesne mase BMI računa prema dobi i spolu