Zakoni i pravilnici u obrazovanju

Zakoni i pravilnici u osnovnoj i srednjoj školi!

Zakoni i pravilnici u obrazovanju. Svi zakoni i pravlinici koji reguliraju odgoj i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi. Zakone možete pročitati na našim stranicama ili preuzeti u PDF formatu, a donosimo vam i prezentacije, grafikone i razne obrasce.

Zakoni

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

  Pročitaj PDF PREZENTACIJA (*.pptx)

 Nastavni plan i program za osnovnu školu

  PDF 

Nacionalni okvirni kurikulum

   PDF 

Pravilnici

 

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

 PročitajPDFKALKULATOR neopravdanih satiPREZENTACIJA (*.pptx)IZRAČUN BROJA NEOPRAVDANIH SATI

Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi

 PročitajPDFShematski prikaz

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

 PročitajPDF OCJENJIVANJE po NOKu

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole

OBRAZAC Poziva za organizaciju višednevne ekskurzije
Preuzmi
PDFPREZENTACIJA (*.pptx)

Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju

 PDFOBRAZAC Mišljenje povjerenstva o primjerenom programu obrazovanja učenika
Preuzmi

Orijentacijska lista vrsta teškoća učenika s teškoćama prema pravilniku
LISTA Teškoća prema pravilniku

Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama

PročitajPDF

Obrasci

 

Zakoni i pravilnici u obrazovanju
Zakoni i pravilnici u obrazovanju