Božićnicu za 2019 i dar za djecu za dobit će zaposleni u javnim službama

Vlada i sindikati javnih službi dogovorili su da će prava zaposlenika u javnim službama regulirati kroz Temeljni kolektivni ugovor (TKU) koji vrijedi četiri godine. Prema ugovoru javnim i državnim službenicima bit će isplaćena božićnica i dar za djecu u 2019. godini, te regres u 2020. u dogovorenim iznosima.

Božićnicu će u 2019. godini dobiti javne i državne službe

Dogovoreno je da će za vrijeme trajanja TKU iznosi božićnice i regresa biti predmet pregovora svake godine. U slučaju neuspjelih pregovora osigurana visina zadnje isplate, a to je 1250 kuna. Isto vrijedi i za Dar u prigodi Dana sv. Nikole te je za 2019. dogovoren u iznosi 500 Kn. Ove godine je Vlada vješto izbjegla pregovore tako da iznosi ostaju nepromijenjeni. Na sjednici je Vlada povisila iznos neoporezivih primitaka za tri puta. Time je ostvaren i prvi uvjet da već u sljedećoj godini sindikati u pregovorima dođu do viših iznosa za božićnicu i regres te dara za djecu.

Advertisement
Isplata božićnice i dara za djecu
Isplata božićnice i dara za djecu

2019. godina: Isplata u prosincu Dar u prigodi Dana sv. Nikole 500 Kn i Božićnica u iznosu 1250 Kn.

2020. godina: Isplata do 15. srpnja regresa u iznosu od najmanje 1250 Kn, a u prosincu Dar u prigodi Dana sv. Nikole najmanje 500 Kn i Božićnica u iznosu 1250 Kn.

Advertisement

Božićnica, regres i Dar u prigodi Dana sv. Nikole za 2019.

Za 2020. i 2021. godina pregovori sredinom godine. Iznos ne može biti manji od gore dogovorenih (osim ako sindikati na to potpisom ne pristanu!)

Raste božićnica regres i dar za djecu u 2020. godini

Vlada i sindikati dogovorili su 3-postotno povećanje koeficijenta od 1. prosinca ove godine, te još 1-postotno od 1. lipnja 2020. Dodatnih 2 posto bit će isplaćeno od 1. siječnja 2021. godine.

Advertisement

Također je dogovoreno povećanje božićnice s 1250 na 1500 kuna, povećanje regresa s 1250 na 1500 kuna, povećanje dara za djecu s 500 na 600 kuna i povećanje otpremnine za oko 2100 kuna, naveo je.

Vlada je na sjednici 9.11.2018. izglasala bitno povećanje neoporezivog iznosa prigodnih nagrada – s 2.500 na 7.500 kuna.

Advertisement
Dar za djecu u prigodi Dana sv. Nikole za 2019. godinu
Dar za djecu u prigodi Dana sv. Nikole za 2019. godinu

Uz izmjene devet poreznih zakona, ministar Marić je najavio da će ih pratiti i odgovarajuće izmjene pravilnika. Najavio je da će se pravilnikom regulirati i povećanje ukupnog godišnjeg iznosa neoporezivih primitaka, i to za tri puta – sa sadašnjih 2.500 na 7.500 kuna.

Taj dio otvara mogućnost sindikatima da u pregovorima dogovore i veće iznose za božićnicu, regres i dar za djecu u sljedećim godinama. Nadamo se da će to i uspjeti ispregovarati.

Advertisement
Advertisement