Home Plaća Zaposleni u javnim službama dobit će božićnice u 2018. i dar za...

Zaposleni u javnim službama dobit će božićnice u 2018. i dar za djecu!

Vlada i sindikati javnih službi dogovorili su da će prava zaposlenika u javnim službama regulirati kroz Temeljni kolektivni ugovor (TKU) koji vrijedi četiri godine. Prema TKU javnim i državnim službenicima bit će isplaćena božićnica i dar za djecu u 2018. godini, te regres u 2019. u dogovorenim iznosima.

Božićnice će u 2018. godini dobiti javne i državne službe

Isplata božićnice i dara za djecu
Isplata božićnice i dara za djecu

Dogovoreno da će za vrijeme trajanja TKU iznosi božićnice i regresa biti predmet pregovora svake godine, ali da je u slučaju neuspjelih pregovora osigurana visina zadnje isplate, a to je 1250 kuna. Isto vrijedi i za Dar u prigodi Dana sv. Nikole te za 2018. iznosi 500 Kn. Ove godine je Vlada vješto izbjegla pregovore tako da iznosi ostaju nepromjenjeni, no na sjednici je Vlada povisila iznos neoporezivih primitaka za tri puta. Time je ostvaren i prvi uvjet da već u sljedećoj godini sindikati u pregovorima dođu do viših iznosa za božićnicu i regres te dara za djecu.

2018. godina: Isplata u prosincu Dar u prigodi Dana sv. Nikole 500 Kn i Božićnica u iznosu 1250 Kn.

2019. godina: Isplata do 15. srpnja regresa u iznosu od najmanje 1250 Kn, a u prosincu Dar u prigodi Dana sv. Nikole najmanje 500 Kn i Božićnica u iznosu 1250 Kn.

za 2020. i 2021. godina pregovori sredinom godine, ali iznos ne može biti manji od gore dogovorenih (osim ako sindikati na to potpisom ne pristanu!)

Božićnica, regres i Dar u prigodi Dana sv. Nikole za 2018.

Vlada je na sjednici 9.11.2018. izglasala bitno povećanje neoporezivog iznosa prigodnih nagrada – s 2.500 na 7.500 kuna.

Uz izmjene devet poreznih zakona, ministar Marić je najavio da će ih pratiti i odgovarajuće izmjene pravilnika, a najavio je da će se pravilnikom regulirati i povećanje ukupnog godišnjeg iznosa neoporezivih primitaka, i to za tri puta – sa sadašnjih 2.500 na 7.500 kuna.

Taj dio otvara mogućnost sindikatima da u pregovorima dogovore i veće iznose za božićnicu, regres i dar za djecu u sljedećim godinama. Nadamo se da će to i uspjeti ispregovarati.