Zaposlenici koji rade na više škola mogu u cijelosti iskoristiti osobni odbitak!

Učitelji koji rade na dvije ili više škola do izmjena Pravilnika o porezu na dohodak (4. veljače 2017.) nisu bili u mogućnosti odmah iskoristiti puni iznos odbitka. Većina njih ni danas nije svjesna mogućnosti korištenja punog iznosa osobnog odbitka, no da bi ostvarili to pravo trebaju zatražiti raspodjelu osobnog odbitka prema poslodavcima, odnosno školama.

Promjene u poreznim stopama te povećanje osobnog odbitka na 3.800 kuna koje je donio novi Zakon o porezu na dohodak uzrokovale su da zaposlenici koji rade kod više poslodavaca ostvaruju manju neto plaću u odnosu na prije. Naime zaposlenik koji je radio u nepunom radnom vremenu na više ustanova odbitak je moga iskoristiti samo kod poslodavca kod kojeg ima poreznu karticu. Ostatak iznosa odbitka zaposlenik bi dobio nakon podnošenja godišnje porezne prijave i na taj način ostvariti pravo na povrat koji u pravilu čeka oko godinu dana.

Izmjene Pravilnika omogućile korištenje osobnog odbitka u više škola

Visina dnevnice za službena putovanja
Visina dnevnice za službena putovanja

Ovaj problem posebno je pogodio učitelje i nastavnike zaposlene u nepunom radnom vremenu na više škola, stoga je Sindikat hrvatskih učitelja uputio zahtjev na žurno rješavanje ovog pitanja Ministarstvu znanosti i obrazovanja te Ministarstvu financija. Potaknuti ovim zahtjevom oba Ministarstva zajednički su pristupila izradi Izmjene Pravilnika o porezu na dohodak kojim će se omogućiti korištenje osobnog odbitka kod više poslodavaca u cijelosti, kako zaposlenici koji na taj način rade ne bi bili u nepovoljnijem položaju u odnosu na one koji svoje ukupno radno vrijeme ostvaruju kod jednog poslodavca.

Te izmjene su stupile na snagu 4. veljače 2017. godine te su svi zaposleni kod više poslodavaca u mogućnosti iskoristiti osobni odbitak u obje ustanove razmjerno. No da bi to ostvarili moraju podnijeti zahtjev poslodavcima te tražiti raspodjelu osobnog odbitka prema isplatiteljima. U tom slučaju će Porezna uprava na poreznoj kartici evidentirati postotak raspodjele osobnog odbitka prema isplatiteljima sukladno zahtjevu te nakon evidentiranih promjena izdati novi Obrazac PK i istovremeno Obrazac PK s oznakom „DUPLIKAT“ porezne kartice ovisno o broju poslodavaca za koje se traži preraspodjela osobnog odbitka, a na temelju kojih se priznaje osobni odbitak pri utvrđivanju predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada.

Donosimo vam primjer zahtjeva za raspodjelu osobnog odbitka u PDF i DOCX (Word) formatu:

[wpdm_package id=’3698′]

[button color=”blue” size=”medium” link=”https://www.ucenici.com/upisi/wp-content/uploads/2017/03/Zahtjev-za-raspodjelom-osobnog-odbitka-prema-isplatiteljima.docx” icon=”” target=”true”]WORD (*.docx) Zahtjev za raspodjelom osobnog odbitka prema isplatiteljima[/button]

Pravilnik o porezu na dohodak

Članak 28. Stavak (8)

Iznimno od stavaka 1. i 3. ovoga članka, radnik koji ostvaruje dohodak od nesamostalnog rada kod dva ili više poslodavaca u nepunom radnom vremenu ili koji uz rad u punom radnom vremenu ima sklopljen ugovor o radu za nepuno radno vrijeme u skladu s člancima 61. i 62. Zakona o radu odnosno osoba koja ostvaruje primitke iz članka 21. kod dva ili više isplatitelja, može osobni odbitak koristiti kod više isplatitelja uz uvjet da zatraži raspodjelu osobnog odbitka prema isplatiteljima (poslodavcima). U tom slučaju Porezna uprava će na poreznoj kartici evidentirati omjer (postotak) raspodjele osobnog odbitka prema isplatiteljima (poslodavcima) sukladno zahtjevu, a nakon evidentiranih promjena izdati novi Obrazac PK te istovremeno Obrazac PK s oznakom »DUPLIKAT« porezne kartice u skladu sa stavkom 5. ovoga članka ovisno o broju poslodavaca za koje se traži preraspodjela osobnog odbitka, a na temelju kojih se priznaje osobni odbitak pri utvrđivanju predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada. U tom slučaju svaki poslodavac može koristiti osobni odbitak samo do utvrđenog postotka, neovisno što u pojedinim mjesecima ostvareni dohodak može prelaziti taj iznos.[/box]